Historik Michal Stehlík, kandidát do Senátu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

web: www.michaldosenatu.cz

facebook: www.facebook.com/michaldosenatu

twitter: www.twitter.com/MichalStehlik

Bělobrádek na Jihlavsku: od výzkumu a inovací přes betlémy až po radu města

Jihlavsko – Výzkumné Centrum Excelence v Telči, beseda o inovacích s podnikateli na jihlavské polytechnice, rodný dům ekonoma Schumpetera v Třešti i jednání rady městaJihlavy. To je ve zkratce návštěva vicepremiéra Pavla Bělobrádka na Jihlavsku, která se koná ve čtvrtek 22. září.

Vicepremiér nedávno navrhl zřízení nového ministerstva pro vědu. „Centrální řízení vědy mají i světoví inovační lídři, Izrael, Německo a USA. Dnes výzkumníci i malé inovativní firmy trpí tím, že příliš energie věnují ne na vymýšlení nápadů a technologií, ale na “úředničení”, spojené se získáváním grantů. Proto je třeba propojení vzdělání, výzkumu a průmyslu – to je i základem prosperity Česka v budoucnosti, a to je i cílem nového ministerstva,“ vysvětlil Bělobrádek.

Hlavní téma vicepremiérovy návštěvy, výzkum a inovace, je i dobré téma pro Vysočinu, která musí čelit odlivu mladých a vzdělaných lidí do jiných krajů a do velkoměst,“ doplňuje náměstek primátora Jihlavy Jaromír Kalina, který vicepremiéra vezme na jednání rady města Jihlavy.

Harmonogram návštěvy

9:00 Telč, Centrum Excelence

10:25 Třešť, Schumpeterův dům - s expozicí betlémů

10:45 Třešť, zámek - centrum České akademie věd, setkání s podnikateli (Vývoj, Podzimek…)

12:45 Jihlava, radnice – účast na jednání rady města

13:30 Jihlava, Vysoká škola polytechnická – setkání nad otázkami vědy, výzkumu a inovací s podnikateli z Vysočiny 

15:30 Jihlava, setkání s členy KDU-ČSL

Představení kandidáta do krajských voleb: MAGDA VAŇKOVÁ

MAGDA VAŇKOVÁ (9. 7. 1964) z Luk nad Jihlavou je vdaná, má dvě dcery a syna. Vystudovala telekomunikační techniku na elektrotechnické fakultě. S manželem podniká v rodinné firmě Dřevocentrum a spolu také provozují sjezdovku v Lukách nad Jihlavou a lyžařský areál na Křemešníku včetně přilehlého hotelu a lanového centra. Je šéfkou krajské sportovní komise a už čtvrté období zastupitelkou městyse Luk nad Jihlavou.

„Kraj by měl víc podporovat sportovní vyžití ve volném čase, které zároveň spojuje rodiny,“ říká energická a sportovně založená žena. Její dcerou je i mentálně postižená Magdička, která ji podle jejích slov naučila hlavně pokoře a empatii. „Hodně se dnes řeší inkluze žáků s postižením do běžných škol. Ano, ale vždy tak, aby tento krok prospěl a neublížil. Také nelze rušit speciální školství, které máme na vysoké úrovni,“ říká Magda Vaňková, která vyznává heslo „Co tě nezabije, to tě posílí“.

koníčky: lyžování, celoživotní skautka (na skautském táboře vaří pro 60 lidí)

oblíbené jídlo: maso, houby, uzeniny

+ potěší ji: když se celá rodina sejde na sjezdovce

– naštve ji: když něco ve státě jde ode zdi ke zdi – ať už je to daňová politika po firmy, nebo začleňování postižených, obecně také nefér jednání a mlžení

Farní den Brtnice

Představení kandidáta do krajských voleb: EVA DVOŘÁKOVÁ

EVA DVOŘÁKOVÁ (9. 7. 1977) z Jihlavy je svobodná. Vystudovala Gymnázium v Jihlavě a fakultu managementu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Nejprve působila jako učitelka angličtiny a němčiny, poté se věnovala podpoře podnikání formou dotací z EU a pracovala jako projektová manažerka. Čtyři roky byla ředitelkou regionální kanceláře agentury CzechInvest pro Kraj Vysočina, nyní je konzultantkou evropských fondů u poradenské společnosti.

„Evropské fondy mohou být dobrým pomocníkem, ale pokud pomáhají hlavně těm bohatším a vlivnějším a stávají se potenciálním zdrojem korupce politiků a úředníků, je něco v nepořádku. U evropských projektů by také každý měl zvážit, jaký si má vzít úvěr na jejich spolufinancování a jaké budou budoucí provozní náklady projektu,“ říká Eva Dvořáková, jejímž životním mottem je heslo Jamese Deana: Sni, jako bys měl žít navždy. Žij, jako bys měl umřít dnes.

koníčky: cestování, jóga, cyklistika, lyžování

oblíbené jídlo: vývar s játrovými knedlíčky od maminky

+ potěší ji: slušnost a upřímnost

– naštve ji: lež a lidská závist

Tábor v Letech byl stanicí před vyhlazením, připomíná historik

Historik Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Michal Stehlík považuje tábor v Letech u Písku za původně pracovní. Od roku 1942 jej však považuje za tábor internační, odkud byli Romové transportovaní do vyhlazovacích táborů, jakým byla například Osvětim-Březinka.

Výrok ministra Andreje Babiše o Letech u Písku opět rozproudil debatu, o jaký tábor šlo. Byl to pracovní tábor, internační, koncentrační nebo jiný? 

V podstatě by se dal v čase a vývoji popsat všemi třemi přídavnými jmény. Lety u Písku a moravský Hodonín u Kunštátu nejdříve spadaly do kategorie pracovních táborů, Romů v nich bylo do deseti procent. Pracovní tábory byly zřízeny legislativně již za druhé republiky a měly v nich být lidé, kteří byli označováni jako „práce se štítící“. Druhá republika se totiž snažila do těchto táborů koncentrovat lidi tzv. z okraje společnosti – jednalo se tedy o vyloučení ze společnosti s odůvodněním špatného přístupu k práci. 

Poté se ale z Let stal cikánský tábor, co to znamená? 

To je v podstatě jiný výraz pro internační tábor určený ke koncentraci, řečeno tehdejším jazykem, cikánského obyvatelstva a jeho následného přesunu do vyhlazovacích táborů. Zásadní rozdíl je, že do internačního tábora byly na rozdíl od tzv. pracovního svezeny celé rodiny – muži, ženy, děti, staří lidé. Účelem už není práce, ale izolace, čisté vyčlenění, vyloučení ze společnosti. Ke změně z pracovního na cikánský tábor došlo za německé okupace v červnu 1942. Pokud jde o Romy, tak pro internaci českých Romů byly určeny Lety, pro internaci moravských Hodonín u Kunštátu. 

Lídr KDU-ČSL odpovídal MF DNES na téma zdravotnictví

Co je podle Vás největší problém nemocnic na Vysočině?

Největší problém je nedostatek lékařů a dalšího zdravotnického personálu. Dá se řešit jedině ve spolupráci s více subjekty (obcemi-městy, pojišťovnami a vysokými školami). KDU-ČSL už v krajském zastupitelstvu ústy našeho poslance a lékaře MUDr. Víta Kaňkovského navrhla inspirovat se Královéhradeckým krajem,, který pro studenty závěrečného ročníku lékařských fakult vypsal stipendia s cílem získat je pro práci v krajských nemocnicích. (Vyčlenil pro ně 2,7 milionů korun, každý měl šanci dostat 100 tisíc).S tímto problém pak souvisí problém udržení některých specializací ve všech krajských nemocnicích. Sebemodernější vybavení nepomůže, je třeba investovat do lidského potenciálu.

Hejtman Běhounek prosazuje na Vysočině model 5 rovnocenných nemocnic. Jaký model prosazujete vy? Jste pro vybudování například jedné krajské nemocnice, větší centralizaci zdravotní péče na úkor těch zbývajících? Co říkáte na větší provázanost jednotlivých nemocnic - po ekonomické i medicínské stránce? A co privatizace nemocnic?

Hejtman Jiří Běhounek podle všeho nezvažuje model pěti rovnocenných nemocnic, ale jejich sloučení do jedné organizace. S tím my nemůžeme souhlasit. Jednak to vytváří zbytečný administrativní moloch a jednak se tím zhorší komunikace mezi vedením a personálem a motivace lékařů a sester. Kdo by řídil celý kraj z Jihlavy, tak přece nemůže tak dobře vědět, co trápí nemocnici v Novém Městě na Moravě.  Co se týká privatizace nemocnic, jsme proti ní, protože zdraví by nemělo být hříčkou trhu.

Procházka jihlavskou historií

ČESKÝ ROZHLAS PŘEDSTAVUJE KANDIDÁTY DO SENÁTU

Šest otázek a stejný časový limit. Český rozhlas představuje všechny kandidáty do Senátu, kteří se rozhodli využít nabídku na natočení takzvaných předvolebních vizitek. Můžete si tak na jednom místě snadno porovnat, kdo usiluje o vaše hlasy. O senátorská křesla se letos utká celkem 233 lidí. To je o šest více než v předchozích volbách před šesti lety.

Poslechnout si odpovědi kandidátů, zvláště pak našeho doc. Michala Stehlíka, můžete na tomto odkaze: https://interaktivni.rozhlas.cz/kandidati-do-senatu/#76-

Babice 1951

Syndikovat obsah