Farní den v Kamenici

Výročí popravy Jana Buly uctili pietou, přednáškou a mší

Jihlava, Rokytnice nad Rokytnou – „Věřím, že můj krátký život nebyl nadarmo. Měl jsem mnoho plánů, ale stačí maličkost, a je po všem,“ napsal večer před svou smrtí 32letý P. Jan Bula. Právě tyto věty citoval u jihlavského památníku monstrprocesů 50. let historik Michal Stehlík v pátek 20. května, v den 64. výročí jeho popravy.

Ve své přednášce v aule Vysoké školy polytechnické, kde ho přivítala prorektorka Alena Štěrbová, Stehlík zdůraznil, že tehdejší Státní bezpečnost vraždu v Babicích využila jako záminku k rozpoutání teroru. Stejně jako čtyři oběti z první vlny poprav byl i Jan Bula popraven za událost, na které se nemohl podílet, protože byl uvězněn už dva měsíce před ní.

Poslanec Kaňkovský navštívil Polnou a nedalekou Věžnici

Ve čtvrtek 19.5. se uskutečnil další z řady poslaneckých dnů, které Vít Kaňkovský pravidelně pořádá v Kraji Vysočina. Tentokrát se soustředil na problematiku podnikatelů i palčivý problém obcí, kterých se týká záměr těžby uranu na Brzkovsku.

Dopolední program se uskutečnil v Polné, kde poslanec Vít Kaňkovský, za doprovodu okresního předsedy KDU-ČSL Petra Piáčka, navštívil dvě místní firmy Mlékárnu Polná spol. s r.o. a HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o. Miloš Kvasnička seznámil poslance s mlékárenským provozem, a v následné diskusi společně s ředitelem mlékárny Václavem Dejmalem hovořili o nutnosti stabilizace výkupní ceny mléka bez větších výkyvů, i o dalších tématech v potravinářství a zemědělské politice.

Prohlídka společnosti HASOFT

Dalším zastavením byla návštěva firmy HASOFT, která vyrábí materiály pro izolace, opravy a sanace betonových a železobetonových konstrukcí, rozpínavé a speciální malty. Tato společnost letos slaví 25 let od svého vzniku a Ivo Řehák, majitel společnosti, poslance provedl nově vystavěnou halou, kterou firma dokázala realizovat vlastním financováním bez jakýchkoliv dotačních titulů.
Při společném obědě Miloš Kvasnička i Ivo Řehák upozornili na stoupající administrativu pro podnikatele i velmi rychlé změny legislativy související s podnikáním, např. zmínili neustále měnící se předpisy týkající se etiket k výrobkům, ale i další zbytečnou byrokracii.

Projekt Ovoce a zelenina do škol: vládou schválená novela umožní školám nakupovat přímo od zemědělců

Podmínky pro poskytování podpory v rámci projektu Společné zemědělské politiky EU nazvaného Ovoce a zelenina do škol upravuje návrh nařízení vlády, který dnes vláda schválila. Projekt má zlepšovat zdravé stravovací návyky dětí a úpravou podporovat prevenci před obezitou. Nově návrh nařízení umožňuje producentům ovoce a zeleniny dodávat produkty přímo školám bez využití distributora ovoce a zeleniny.
 

„Do projektu chceme vtáhnout domácí pěstitele, a proto bylo nutné předefinovat cenové stropy pro jednotlivé ovoce a zeleniny. Školy tak nyní budou moci nakupovat rovnou od zemědělců. Stanovení maximální výše podpory je nutné, aby nedocházelo k situacím, že by někdo žádal o proplacení vyšší ceny,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Díky dodávkám čerstvého ovoce a zeleniny a výrobků z nich mají žáci pestřejší a zdravé svačiny. Projekt ale podporuje i doprovodná opatření, jako jsou tematicky zaměřené exkurze do příslušných podniků, ochutnávky a práce na školním pozemku.

Obecní slavnosti ve Věžnici

Výročí popravy kněze Jana Buly připomene přednáška, mše a pieta

Jihlava, Rokytnice nad Rokytnou – Pater Jan Bula, jedna z hlavních obětí babického procesu, byl oběšen 20. května 1952 v Jihlavě. Po 64 letech jeho smrt tento pátek připomene Den Jana Buly.

Program začne v Bulově působišti v Rokytnici nad Rokytnou v pět hodin ráno, kdy místní kněz P. Jiří Plhoň odslouží jitřní smírčí pobožnost. V aule Vysoké školy polytechnické v Jihlavě mohou pak zájemci ve 14.45 hodin navštívit přednášku historika Michala Stehlíka, který se babickému případu dlouhodobě věnuje.

„Proces je opředen řadou mýtů. Dnes je hlavně neuvěřitelné to, jak rychle byly vyneseny rozsudky. První soud se konal za deset dní, aniž by byly provedeny základní expertizy. Po letech zkoumání se nedomnívám, že by StB byla hlavním režisérem samotné akce v babické škole, ale ihned ji využila jako záminku k rozpoutání monstrprocesů,“ uvádí Stehlík, jehož příbuzní byli také odsouzeni (Ludvík Stehlík st. 20 let a Ludvík Stehlík ml. 21 let žaláře).

Po jeho přednášce se uskuteční pietní akt u památníku obětem monstrprocesů před jihlavskou polytechnikou, na který je pozván i člen rady Konfederace politických vězňů Karel Linhart. Poté se účastníci přesunou do Rokytnice nad Rokytnou, kde se v 18.30 bude konat mše svatá. „Naší obce se proces dotkl přímo:kromě P. Buly další trest smrti a několik dlouholetých žalářů. Dodnes si celou věc připomínáme,“ říká někdejší starosta obce Josef Herbrych.

Na Odpoledni pro maminky se rozdalo 450 růží

Masarykovo náměstí v Jihlavě v pátek 6. května ožilo oslavou Dne matek. Každá maminka dostala žlutou růži, přání či perníkové srdce. Růží se rozdalo 450.

Počasí akci přálo a děti se mohly zabavit v rukodělných dílničkách nebo na skákacím hradě. Vystoupily šikovné malé slečny z jihlavského tanečního klubu Hotch-Potch a zahrála bluegrassová kapela Direct z Luk nad Jihlavou. Některé maminky jejich manželé po příchodu domů nemohli poznat, protože na náměstí prošly rukama skvělé vizážistky. Celý program moderoval Petr Piáček.

Z pódia všechny přítomné pozdravil poslanec Vít Kaňkovský. Popřál maminkám vše dobré a připomněl, že mateřství je nejen velký dar, ale i velká zodpovědnost a závazek. Poděkoval všem maminkám za jejich každodenní obětavost pro svoje děti.

Jedním z dalších bodů slunečného odpoledne byla také krátká procházka s historikem Michalem Stehlíkem. Děti se od něj dozvěděly, jak kdysi fungovalo královské město Jihlava anebo proč na náměstí místo židovského Kreclu nyní stojí obchodní dům Prior. Za každou správnou odpověď děti získaly čokoládový zlaťák.

Ministr kultury Daniel Herman uctil památku obětí komunistického režimu

Desítky účastníků pietního shromáždění v motolském krematoriu uctily památku lidí popravených za totality.
 

Vzpomínkovou akci uspořádala Konfederace politických vězňů za účasti významných osobností společenského i politického života. Památku přišli také uctít i rodinní příslušníci obětí.

Ministr kultury Daniel Herman: „Přicházíme sem, abychom uctili památku tisíců těch, kteří díky třídní nenávisti, která vystřídala nenávist rasovou, se stali obětí komunistického režimu. Před 2000 lety na Golgotě se zdálo, že ti, kteří mají veškerou moc, budou vládnout světem a ten, který bezmocný umíral na kříži, že skončí v zapomenutí. Stal se přesný opak. On založil civilizaci, ze které vyrůstá celá Evropa a naše společnost. Ti, kteří umírali v komunistických lágrech, se často hlásili k jeho odkazu a na ten nesmíme zapomenout. Odkaz lidí, kteří dokázali položit své životy pro hodnoty svobody lidských práv, spravedlnosti, ani dnes nezevšedněl. I začátek 21. století přináší nové výzvy a je na každém z nás, k jakému směru se přihlásíme, a jaké hodnoty budeme vyznávat. Ti, kteří položili své životy za svobodu této země, jsou velkým mementem. Nesmíme na ně zapomenout, protože jejich krev žaluje k nebi!"

Paragáni přistáli v Ořechově, připomněli si 71. výročí konce války

Pietní aktOřechov - Více než tisíc lidí si v sobotu v Ořechově na Jihlavsku připomnělo 74. výročí seskoku parašutistické skupiny Out Distance. Členové výsadku se spolupodíleli na přípravách atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha.

Pietního aktu u pomníku velitele výsadku Adolfa Opálky se zúčastnil také příslušník zahraničního odboje za druhé světové války a člen paradesantního výsadku Platinum – Pewter generál Jaroslav Klemeš. V programu, který trval několik hodin, vystoupili skotští dudáci a lidé si mohli prohlédnout vystavenou historickou i současnou armádní výzbroj a techniku.

Návštěvníci vzpomínkové akce si v sobotu 30.dubna v Ořechově 
u Telče připomněli 74. výročí seskoku paraskupiny Out Distance a zároveň 71. výročí konce druhé světové války.
U památníku, který připomíná anglické výsadkáře podporující protinacistický odboj za druhé světové války, se v sobotu sešlo několik stovek lidí. Významným hostem byl generál Jaroslav Klemeš, poslední žijící paravýsadkář, který ve svém proslovu vyjádřil obdiv nad tím, kolik mladých lidí se ceremoniálu zúčastnilo.

Průběh akce v Ořechově popsala organizátorka Helena Volavková. „Dopoledne probíhaly výstavy techniky, odpoledne po pietním aktu Armáda České republiky provedla ukázky výcviku, seskoky, slaňování a bojová umění. Program ještě doplnili skotští dudáci a besedy," shrnula Volavková. Nejvíce pozornosti upoutaly především seskoky z vrtulníku, kdy vrtulník nejprve vypustil malé padáčky s bonbóny pro děti a poté vyskočili samotní vojáci, kteří se plynule snášeli na louku za obcí. Beseda proběhla formou přednášky docenta Michala Stehlíka s názvem Ořechov 1942: Osudy a souvislosti. „Jedna věc je boj proti něčemu, a jiná věc je boj za něco. A tam byl velmi silný odkaz boje za Československo a za demokratický stát, o který jsme přišli," zdůraznil Stehlík.

Výsadkáři byli vysíláni
z Londýna do protektorátu, aby prováděli různé akce
a to zejména sabotážního
a zpravodajského charakteru. Roku 1942 v Ořechově seskočila paraskupina Out Distance ve složení Adolf Opálka, Karel Čurda a Ivan Kolařík. Opálka se zapojil do příprav atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha a spolu s ostatními atentátníky nalezl smrt v pravoslavném kostele svatého Cyrila a Metoděje v pražské Resslově ulici. V roce 1973 mu občané Ořechova vyjádřili úctu a poděkování postavením památníku, u kterého se od té doby každoročně konají vzpomínkové akce.

O kamenný hospic je zájem

Přímý pohled Jaromíra Kaliny

Minulý měsíc se konalo v Jihlavě veřejné fórum za účasti 70 lidí. Ukázalo se, že přítomné nejvíc trápí, že na Vysočině chybí kamenný hospic – téma bylo první mezi 12 dalšími. Tento fakt by měl být signálem hlavně pro ty, kteří dosud myšlenku kamenného hospice přehlíželi. Ano, máme kvalitní nemocnice i kvalitní terénní hospicovou péči. Umírající a jejich rodiny si mohou zvolit buď lůžko v nemocnici, nebo domov. Jenže co když umírající už nechtějí i při intimní hygieně být na obtíž svým blízkým? A zároveň jim i moderní nemocnice pro prožívání posledních chvil přijde neosobní? Pro tyto lidi by byl kamenný hospic ideálním doplňkem stávajících služeb. Proto je důležité o něm otevřeně mluvit se všemi, kteří se této péči věnují. A pokusit se ho začlenit do existující nabídky. Přeji si to i jako křesťan, který hájí důstojný život od začátku do konce. Důstojné umírání je i šancí pro příbuzné a přátele poděkovat umírajícímu i uvědomit si vlastní smrt. Tato šance se může odehrát kdekoli, ale kamenný hospic je prostředím, které ji přímo podněcuje. Nenechme tedy myšlenku kamenného hospice na Vysočině umřít.

Jaromír Kalina, náměstek primátora Jihlavy

 

 

Syndikovat obsah