BABICE. Staré mýty a nová zjištění

 

Historik, doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. z Filozofické fakulty UK v Praze, se v posledních několika letech věnoval archivnímu průzkumu týkajícímu se případu Babice 1951. Srovnával výpovědi pamětníků, tisíce stran vyšetřovacích svazků Státní bezpečnosti a další materiály ze souvisejících procesů. Přednáška se zaměří na aktuální informace, které jsou k celému případu k dispozici, bude doplněna originálními rozhlasovými ukázkami a prezentací fotografií i dokumentů.

fb: https://www.facebook.com/events/1035126139870659/