Farní odpoledne v Brtnici

Místní organizace KDU-ČSL společně s farností Brtnice uspořádala farní odpoledne. Na farním dvoře jsme se sešli v neděli 18. září 2016.

Na tuto akci jsme mezi sebe pozvali i představitele okresní organizace KDU-ČSL v Jihlavě. Přijel Petr Piáček s kandidátem do senátu Michalem Stehlíkem. Ten se představil a přiblížil nám též svůj program, se kterým šel do voleb. Dále nám představil svoji knížku o Babickém procesu, která vzbudila velký zájem, a dětem rozdával svoje pohádky. 

Dále jsme přivítali ještě další milé hosty – Magdu Vaňkovou z Luk nad Jihlavou s dcerou a asistentku okresního výboru KDU-ČSL Katku Bartošíkovou.

Společně jsme shlédli scénku, kterou si nacvičily větší děti a už probíhala volná zábava a vzájemné setkávání, tradičně při bohatém občerstvení – od rána se grilovalo selátko, narazili jsme sud piva, ženy upekly buchty.

Nejvíce se probírala právě probíhající oprava věže a připomněli jsme si i setkání mládeže s papežem v Krakově, kterého se zúčastnil i náš pan farář Petr Balát s některými mladými z farnosti.

Na setkání přijeli farníci ze všech přifařených vesnic a všichni jsme se navzájem dobře pobavili.  

Josef Šindelka, předseda MO