Lídr KDU-ČSL odpovídal MF DNES na téma zdravotnictví

Co je podle Vás největší problém nemocnic na Vysočině?

Největší problém je nedostatek lékařů a dalšího zdravotnického personálu. Dá se řešit jedině ve spolupráci s více subjekty (obcemi-městy, pojišťovnami a vysokými školami). KDU-ČSL už v krajském zastupitelstvu ústy našeho poslance a lékaře MUDr. Víta Kaňkovského navrhla inspirovat se Královéhradeckým krajem,, který pro studenty závěrečného ročníku lékařských fakult vypsal stipendia s cílem získat je pro práci v krajských nemocnicích. (Vyčlenil pro ně 2,7 milionů korun, každý měl šanci dostat 100 tisíc).S tímto problém pak souvisí problém udržení některých specializací ve všech krajských nemocnicích. Sebemodernější vybavení nepomůže, je třeba investovat do lidského potenciálu.

Hejtman Běhounek prosazuje na Vysočině model 5 rovnocenných nemocnic. Jaký model prosazujete vy? Jste pro vybudování například jedné krajské nemocnice, větší centralizaci zdravotní péče na úkor těch zbývajících? Co říkáte na větší provázanost jednotlivých nemocnic - po ekonomické i medicínské stránce? A co privatizace nemocnic?

Hejtman Jiří Běhounek podle všeho nezvažuje model pěti rovnocenných nemocnic, ale jejich sloučení do jedné organizace. S tím my nemůžeme souhlasit. Jednak to vytváří zbytečný administrativní moloch a jednak se tím zhorší komunikace mezi vedením a personálem a motivace lékařů a sester. Kdo by řídil celý kraj z Jihlavy, tak přece nemůže tak dobře vědět, co trápí nemocnici v Novém Městě na Moravě.  Co se týká privatizace nemocnic, jsme proti ní, protože zdraví by nemělo být hříčkou trhu.

Vysočinu trápí dlouhodobě nedostatek lékařů a dalšího zdravotnického personálu. Lékaři si stěžují na množství přesčasů i na krajem vyžadovanou zbytečnou byrokracii, která je odvádí od pacientů. Vnímáte to jako alarmující informace? A jak z toho ven?

Ano, už jsem zmínil v 1. otázce, že to považuji za alarmující - ostatně je to jeden z klíčových bodů našeho volebního programu. Spolupracujeme s naším vysočinským poslancem Vítem Kaňkovským, který se problému věnuje. Ten zastává systémová řešení, ne izolované nápady jako jsou povinné stáže ambulantních lékařů v nemocnicích. Problém začíná už na lékařských fakultách, kde studuje řada studentů ze zahraničí, kteří pak odejdou do své rodné země. A mladí čeští lékaři bohužel mnohdy ani nenastoupí do nemocnic. Jedním z důvodů je obava z kriminalizace zdravotníků a nárůstu žalob, a také narůstající byrokracie a malá společenská prestiž lékařů a sester. Celý problém podle pana poslance nelze řešit jako ve filmové sérii Básníků, kde z tehdejšího OÚNZ šlo poslat lékaře "obvod" či "převelet" na jiný obor. Právě Kraj Vysočina jako venkovský, a tím ohrožený kraj, by celý problém měl řešit spolu s ministerstvy školství a zdravotnictví, s pojišťovnami a Českou lékařskou komorou. Vedení kraje musí zvýšit tlak na pojišťovny, protože ty jsou povinny zajistit odpovídající péči v přiměřeném dosahu. Čeká nás kultivace celého vzdělávacího systému lékařů i sester i změny v organizaci zdravotní péče.