Michal Stehlik v cyklu Můj chrám - Kostelní Vydří

Můj chrám

doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D, bývalý děkan filozofické fakulty Univerzity Karlovy v kostele Panny Marie Karmelské, Kostelní Vydří


Cyklus rozhovorů a dokumentárních profilů významných osobností českého společenského života, který ve svém oblíbeném chrámu uvažují o svém životě a své cestě k víře.

Zdroj: http://www.michaldosenatu.cz/media,6/michal-stehlik-v-cyklu-muj-chram-kostelni-vydritvtv-noe-882016,101