Ministr kultury Daniel Herman uctil památku obětí komunistického režimu

Desítky účastníků pietního shromáždění v motolském krematoriu uctily památku lidí popravených za totality.
 

Vzpomínkovou akci uspořádala Konfederace politických vězňů za účasti významných osobností společenského i politického života. Památku přišli také uctít i rodinní příslušníci obětí.

Ministr kultury Daniel Herman: „Přicházíme sem, abychom uctili památku tisíců těch, kteří díky třídní nenávisti, která vystřídala nenávist rasovou, se stali obětí komunistického režimu. Před 2000 lety na Golgotě se zdálo, že ti, kteří mají veškerou moc, budou vládnout světem a ten, který bezmocný umíral na kříži, že skončí v zapomenutí. Stal se přesný opak. On založil civilizaci, ze které vyrůstá celá Evropa a naše společnost. Ti, kteří umírali v komunistických lágrech, se často hlásili k jeho odkazu a na ten nesmíme zapomenout. Odkaz lidí, kteří dokázali položit své životy pro hodnoty svobody lidských práv, spravedlnosti, ani dnes nezevšedněl. I začátek 21. století přináší nové výzvy a je na každém z nás, k jakému směru se přihlásíme, a jaké hodnoty budeme vyznávat. Ti, kteří položili své životy za svobodu této země, jsou velkým mementem. Nesmíme na ně zapomenout, protože jejich krev žaluje k nebi!"
Komunistický režim ostatky odpůrců komunismu nevydával pozůstalým, ale uchovával je na neznámých místech. Motolské pohřebiště se podařilo objevit až v roce 1999, kdy se zjistilo, že se urny s popelem popravených a zemřelých likvidovaly právě tady. Čestné pohřebiště v areálu hřbitova Motol bylo slavnostně otevřeno a vysvěceno 20. května roku 2000.

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK ČR

Zdroj: http://www.kdu.cz/aktualne/zpravy/ministr-kultury-daniel-herman-uctil-pamatku-obeti