Ministr Mládek dal za pravdu malým obcím z Vysočiny, prověří jimi získané informace

Brzkov, 7. 4. 2016 – Po předcházejících poněkud nešťastných mediálních výstupech zaujal ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek odpovědný postoj k zásadním informacím obcí z okolí Brzkova. Ministr Mládek se již obrátil na ministra životního prostředí se žádostí o potřebné informace a poté bude obce informovat. Z dopisu pana ministra Mládka je zřejmé, že ve věci možné těžby uranu je třeba vyčkat do doby, než o této věci rozhodne vláda ČR.       

Dopisem ze dne 14. března 2016 se obce a města dotčená možnou těžbou uranu obrátila na ministra průmyslu a obchodu a informovaly ho o existenci dalšího dosud před vládou utajeného zájemce o těžbu uranu. Na tento dopis reagoval pan ministr Mládek svým dopisem ze dne 30. 3. 2016. Pan ministr se již obrátil se žádostí o potvrzení těchto informací na ministra životního prostředí. Současně dotčeným obcím slíbil, že je bude po poskytnutí nezbytných informací informovat. Další zcela stěžejní informací pro obce a města je to, že podle pana ministra Mládka je třeba ve věci možné těžby vyčkat na rozhodnutí vlády ČR.

„Jsem rád, že se pan ministra Mládek důkladně seznámil s našimi argumenty a informacemi a dal nám za pravdu, jsem velice rád za tento odpovědný přístup.“ komentuje dopis starosta Brzkova Aleš Bořil. „K těm nešťastným výrokům pana ministra došlo jistě pouze proto, že ještě v té době neměl k dispozici veškeré informace.“ dodává smířlivě Aleš Bořil.

Bohužel i přes stanovisko pana ministra Mládka, že je třeba vyčkat do doby, než o možné těžbě rozhodne vláda ČR, tak řízení rozšíření chráněného ložiskového území běží dál. Dotčená obce a města tak nyní mají k dispozici stanovisko nejen ministra Mládka, ale i stanovisko ministra životního prostředí Richarda Brabce, o předčasnosti tohoto řízení. Z informací od ministra Brabce je dokonce zřejmé, že odbor geologie MŽP státní podnik Diamo dopředu varoval, že podání návrhu na rozšíření chráněného ložiskového území je předčasným a unáhleným krokem.

Dotčená obce a města proto trvají na tom, aby o celé věci nejprve rozhodla vláda ČR a teprve poté je možno činit další kroky a vést o celé věci relevantní jednání. „Jakýkoli státní podnik je zde od toho, aby plnil to, co mu vláda ČR uloží. Ne od toho, aby vládu ČR stavěl před hotovou věc a z vlastní iniciativy zahajoval takto závažné řízení, které může mít pro obce a vlastníky nemovitostí fatální důsledky.“ uvádí společný zástupce obcí Mgr. Luboš Kliment.

Z těchto všech popsaných důvodů je třeba řízení o rozšíření CHLÚ zastavit a vyčkat rozhodnutí vlády ČR, která bude mít ve věci veškeré potřebné informace, a to včetně informací ohledně dalšího zájemce o těžbu. S kroky, které v tomto směru obce a města hodlají podniknout, seznámí veřejnost a případně i zástupce médií, na jednání v Brkově dne 12. 4. 2016 od 16.00 hod.

Mgr. et Bc. Luboš Kliment

společný právní zástupce

Obce Brzkov, Města Polná,

Města Přibyslav a Obce Věžnice

kontakt: kliment@akkliment.cz,

tel: 776233879

PřílohaVelikost
dopis ministra Mládka, stanovisko ministra Brabce.pdf2.08 MB