Požehnané a milostiplné vánoční svátky!

Usnesení OV KDU-ČSL Jihlava-prosinec

Usnesení OV KDU-ČSL Jihlava

ze zasedání konaného dne 8. prosince 2016

v Nocturno, Jihlava

OV KDU-ČSL Jihlava volí:

·         návrhovou komisi: Jaromíra Kalinu, Antonína Holuba

·         ověřovatele zápisu: Magda Vaňková

·         zapisovatel: Petr Piáček

OV KDU-ČSL Jihlava schvaluje:

·         bez připomínek usnesení per rollam ze dne 7. 11. 2016

·         přijetí nového člena MO Telč-Ing. David Kolář

·         navýšení rozpočtu na senátní volby o částku 40 000Kč

OV KDU-ČSL Jihlava vyzývá:

·         místní organizace k uskutečnění výročních členských schůzí do 15. 3. 2017

OV KDU-ČSL Jihlava stanovuje:

·         termín okresní konference v Kamenici u Jihlavy na 1. dubna 2017

OV KDU-ČSL Jihlava bere na vědomí:

·         politickou informaci poslance Víta Kaňkovského, Jaromíra Kaliny a Petra Piáčka

OV KDU-ČSL Jihlava navrhuje a doporučuje:

·         výběr členských příspěvků pro rok 2017 ve výši: pracující 200 Kč, důchodci a studenti 100 Kč

OV KDU-ČSL Jihlava blahopřeje:

·         Jaromíru Kalinovi k jeho blížícím se narozeninám

OV KDU-ČSL Jihlava děkuje:

·         Kateřině Bartošíkové za dosavadní práci a přeje jí vše dobré v jejím dalším osobním životě

 

                                     Ing. Petr Piáček

      předseda OV KDU-ČSL Jihlava

RYBÍ POLÉVKA PRO POTŘEBNÉ

Letos již potřetí pořádá MěO KDU-ČSL Jihlava akci Rybí polévka pro potřebné. Konat se bude, jako již obvykle, 24. prosince dopoledne.

Loni i předloni byla tato akce spojena i s možností získat teplé oblečení.

Abychom potřebným lidem pomohli, pořádá okresní organizace sbírku teplého oblečení i letos.

Ve většině našich domácností se nějaké starší zbytné ošacení, které by mohlo být věnováno právě takto, určitě najde. Největší zájem je o teplé bundy a svetry. Žádané jsou i rukavice, šály a čepice.

 

Oblečení je třeba doručit do středy 21. prosince na okresní kancelář (Srázná 19, Jihlava - areál bývalé Tesly).         

Donést ho můžete kdykoliv po předchozí domluvě.  

 

Kontaktní osoba:                                                                          

Kateřina Bartošíková                                                                  

e-mail: kdujihlava@seznam.cz                                              

mob.: 604 372 300                 

V mrazivém počasí stojí ve Šlapance ve Věžnici bagr. Při jarním tání tam pravidelně byly záplavy

Na konci roku se ve Věžnici na Havlíčkobrodsku pustili do úprav koryta říčky Šlapanky. Nenápadný tok se totiž při každém tání nebo po vydatných deštích proměnil v široké koryto a voda ohrožovala kolem stojící domy. Termín prací je ovlivněný státní dotací, vysvětluje starosta Josef Málek (KDU-ČSL).

„Když mrzne, tak to namrzá, lepí se to na lžíci i na auto,“ konstatuje Václav Klofáč z prováděcí firmy. Sám je vybavený teplými holínkami. „Tady chlapi mají čerpadlo, aby odčerpávali vodu. Vozíme to na takovou skládku, kde to bude ležet třeba pět let a pak je z toho pěkná hlína.“

Voda ve sklepě. Až po vypínače. 

Kaňkovský (KDU-ČSL): Není to boj proti kuřákům, ale cesta k větší ochraně nekuřáků

Poslanecká sněmovna napodruhé schválila zákon, který přinese úplný zákaz kouření v restauracích, a to od konce května příštího roku.

„V této záležitosti jsme po celou dobu konzistentní a jsme pro přísnou podobu zákona,“ řekl Jiří Mihola, předseda Poslaneckého klubu KDU-ČSL.

A jak bude přijatý zákon vypadat v praxi?

V pohostinských zařízeních budou moci lidé používat jen vodní dýmky a elektronické cigarety. Ve společenských zařízeních, tzn. kinech, divadlech, koncertních a výstavních síních, ale také například sportovních halách nebude možné zřizovat kuřárny. Místa ke kouření nebudou moci být ani v areálech zdravotnických zařízení kromě uzavřených psychiatrických oddělení.

Vánoční uranový dárek - DIAMO chce zahájit další řízení

 

Brzkov, 22.11. 2016 – Další „Vánoční dárek“ připravilo DIAMO s.p. místním obyvatelům ve věci možné těžby uranu v lokalitě Brzkov – Horní Věžnice. Místním starostům byl doručen dopis oznamující záměr zahájit další řízení.

Zástupcům dotčených samospráv byl v minulých dnech doručen dopis DIAMA s.p. oznamující, že DIAMO s.p. má v úmyslu požádat o stanovení průzkumného území pro vyhledání a průzkum výhradního ložiska radioaktivních nerostů Brzkov. Od roku 2015 navíc běží na základě žádosti DIAMA s.p. řízení o rozšíření chráněného ložiskového území.

„Uvedený postup DIAMA je způsoben tím, že za rok od podání žádosti o rozšíření chráněného ložiskového území nenastal v tomto řízení žádný posun, když Ministerstvo životního prostředí zcela akceptovalo naše námitky. Tímto postupem si DIAMO snaží opatřit podklady, které však měli mít dávno před podáním první žádosti.“ uvádí k tomuto kroku DIAMA Mgr. Kliment.

První „ostré“ zastupitelstvo kraje potvrdilo, že KDU-ČSL je jedinou opozicí

Vysočinští lidovci na dnešním (22. 11.) zastupitelstvu Kraje Vysočiny nešetřili věcnými připomínkami či dotazy k řadě bodů. Četnost jejich dotazů jen potvrdila, že KDU-ČSL bude další čtyři roky skutečnou konstruktivní opozicí.

Možná i proto se koaliční strany domluvily, že opozici v její tradiční výspě – tedy ve finančním a kontrolním výboru – nedovolí mít většinu. V obou výborech má opozice jen 6 hlasů z 15. „Obsazení výborů bylo předjednáno bez nás a nerespektuje paritní zastoupení dle výsledků voleb. Poskytnutí prostoru opozici je přitom v demokratické společnosti chápáno jako projev síly koalice, ne její slabosti,“ podotkl předseda klubu KDU-ČSL Jaromír Kalina. V reakci na jeho slova si přitom ČSSD mírně protiřečila. Náměstek Vladimír Novotný totiž uvedl, že ve výborech má každá strana dva zástupce, bez ohledu na to, kolik získala mandátů – ale zároveň pak dodal, že ČSSD tam má tři členy.

Kalina byl také jediný, kdo připomněl slib ODS vyjádřit se k zatajování minulosti náměstka Josefa Pavlíka (ANO). Ptal se také, zda proběhlo výběrové řízení na investičního náměstka krajských silničářů (na tomto postu se objevil exnáměstek ČSSD Libor Joukl). „To je v kompetenci ředitele silničářů. My jsme to vzali na vědomí. Nelze zpochybnit, že p. ing. Joukl za těch osm let dopravě rozuměl a byl v oblasti odborník. A pravděpodobně proto pro něj p. ředitel sáhl,“ řekl hejtman.

Kalina jako náměstek primátora Jihlavy také požádal kraj, aby s Jihlavou víc konzultoval záměr nového zařízení pro seniory u jihlavské nemocnice. „Město by o něm potřebovalo vědět víc už kvůli dopravnímu řešení křižovatky u pumpy ONO,“ řekl Kalina, za kterého se postavil i primátor Jihlavy za ČSSD Rudolf Chloupek. Mírně podrážděný hejtman Běhounek kontroval slovy: „Pokud by vaše město zájem nemělo, obrátíme se jinam.“ Ale Kalina i Chloupek odpověděli, že nic takového říct nechtěli.

Usnesení OV KDU-ČSL Jihlava-listopad

Usnesení OV KDU-ČSL Jihlava

hlasování per rollam ze dne 7. 11. 2016

 

1)      OV KDU-ČSL Jihlava volí:

·         návrhovou komisi: Evu Kokejlovou a Vladislava Hynka

·         ověřovatele zápisu: Jana Součka

·         zapisovatel: Kateřinu Bartošíkovou

 

2)      OV KDU-ČSL Jihlava schvaluje:

·         bez připomínek usnesení ze schůze OV ze dne 8. září 2016

 

3)      OV KDU-ČSL Jihlava bere na vědomí:

·         politickou informaci P. Piáčka o senátních volbách, J. Kaliny o krajských volbách, zprávu o koaličním vyjednávání od J. Kaliny, J. Herbrycha a P. Piáčka

 

4)      OV KDU-ČSL Jihlava děkuje:

·         krajskému volebnímu štábu za přípravu a realizaci voleb. Zvláště pak děkuje Katce Bartošíkové v okresní kanceláři za obětavou pomoc při volbách do Senátu a Kraje Vysočina

·         Michalu Stehlíkovi za dobrou prezentaci značky KDU-ČSL v našem senátním obvodu

·         KV Kraje Vysočina a také KV Jihočeského kraje za podporu a vygenerování kvalitního kandidáta Michala Stehlíka. Michal Stehlík má vynikající potenciál oslovit voliče nejen ve svém rodišti, ale i mimo region.

 

5)      OV KDU-ČSL Jihlava doporučuje a nominuje do komisí a výborů Kraje Vysočina tyto zástupce okresu:

Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina – A. Holub

Dopravní komise – P. Piáček

Komise rozpočtová, pro zaměstnanost a podnikání – K. Křivánek

Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky – V. Kaňkovský

Komise pro sport a volný čas – M. Vaňková

Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů – P. Piáček

Komise pro informatiku a Smart region, Agenda 21 – J. Kalina a D. Jarolímek

 

Finanční výbor – J. Kalina

Kontrolní výbor – Š. Komárek, V. Kaňkovský

Výbor regionálního rozvoje, Agenda 21 – V. Hynk

Výbor pro udělování medailí – J. Kalina, V. Kodet

Výbor pro legislativu – L. Kliment

 

Výsledek hlasování:

 

13 pro návrh

1 se zdržel

 
 

3 nehlasovali

 
     

                                                              Usnesení bylo přijato.

 

                                     Ing. Petr Piáček v.r.

         předseda OV KDU-ČSL Jihlava

Vít Kaňkovský k problematice navržené změny v čerpání rodičovského příspěvku

V úterý 25. října 2016 se na 50. schůzi Poslanecké sněmovny projednávalo 1. čtení vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 854/. Poslanec Vít Kaňkovský vystoupil k problematice navržené změny v čerpání rodičovského příspěvku:

"Dobrý večer. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové, v souvislosti s projednávanou novelou zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, vnímám rizika směrem k naplnění nesmírně důležité role matky, ale i otce v raném vývoji dítěte. Už zde o tom hovořil kolega Soukup, kolegyně Chalánková i další předřečníci.

Musím konstatovat, že na jedné straně chápu finanční či jinou potřebu některých rodin k brzkému návratu matky do zaměstnání, či požadavek na větší flexibilitu v čerpání částek rodičovského příspěvku, přesto jsem ale přesvědčen, že stále větší tlak na brzký návrat matek do zaměstnání je výrazným rizikem pro harmonický vývoj našich dětí. Rozhodně proto stojí z mého pohledu za to, abychom tato rizika vnímali a při legislativním procesu provedli úpravu z mého pohledu až příliš liberálního způsobu navrženého čerpání rodičovského příspěvku. I pro mne je tou hranicí pro přechod z individuální péče o dítě ke kolektivní hranice dvou let věku.

Nechci se dnes při prvním čtení podrobně zabývat všemi aspekty předložené novely zákona, také již předřečníci o řadě z nich hovořili, ale dotknu se novelizačního bodu 8, který mimo jiné ruší opatření týkající se osob, u kterých nelze vyměřit denní vyměřovací základ a které mohly doposud čerpat rodičovský příspěvek pouze v pevných částkách bez možnosti volby. Nově se těmto osobám umožňuje volitelné čerpání rodičovského příspěvku až do výše 7 600 korun za kalendářní měsíc. Původní úprava byla především ze stany dotčených osob, kterými jsou, jak už zde zaznělo, například studenti, osoby samostatně výdělečné činné nehradící si nemocenské pojištění či osoby ekonomicky neaktivní, chápána jako diskriminující s ohledem na nemožnost volby výše a doby čerpání rodičovského příspěvku. S touto výtkou mohu v jádru souhlasit, ale zároveň vidím rizika, která rozvolněné čerpání rodičovského příspěvku pro tyto skupiny dotčených osob přináší. Zejména u studentů či osob ekonomicky neaktivních hrozí reálně riziko, že vyčerpají celkovou částku rodičovského příspěvku, která je stanovena na 220 tis. korun ve zrychleném režimu, přičemž jimi budou sanovat jiné potřeby než ty, pro které jsou zákonem určeny. Reálně pak hrozí situace, že v dalším období budou tyto rodiny, páry řešit svou neutěšenou finanční situaci požadavky na jiné sociální dávky.

Dle mého názoru jsou tato rizika poměrně vysoká, a proto považuji diskusi nad vypuštěním této části novelizačního bodu č. 8 za důležitou. Děkuji vám za pozornost."

Svatováclavská neděle v Lukách nad Jihlavou

Svatováclavská neděle v Lukách nad Jihlavou 2.10.2016

Pro nepříznivé počasí jsme akci zorganizovali v prostorách zámecké oranžerie a stanu před budovou. Přivítali jsme kandidáta do senátu M.Stehlíka, našeho lídra do KV J.Kalinu, M.Dudíkovou a P. Piáčka. Dobrou náladu podpořila kapela Pražce. Pro děti jsme připravili kreativní dílnu a sportovní discipliny. Akce se i přes velkou nepřízeň počasí zúčastnilo cca 60 seniorů a rodičů s dětmi. Většina se v přátelské atmosféře zdržela celé odpoledne. Zajistili jsme občerstvení a všem rozdali naše volební a propagační materiály.

Za MO Luka n.J. Magda Vaňková

 

Syndikovat obsah