Představení kandidáta do krajských voleb: PETR ŠTĚPÁN

PETR ŠTĚPÁN (30. 3. 1962) z Brtnice je ženatý a má dvě dcery a syna. Vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Brně a poté pracoval jako rostlinář v zemědělských družstvech v Jimramově a v Brtnici. V Brtnici působil v zastupitelstvu města od roku 1991, prvních 11 let jako místostarosta, další čtyři roky jako starosta. Nyní pracuje jako vedoucí majetkového odboru na jihlavském magistrátu.

„Zemědělství se poslední dobou bohužel podřizuje dotovaným plodinám a úrodnost půdy klesá. Dotace navíc nejsou v rámci EU stejné. Pak u některých produktů jako třeba u brambor klesá jejich podíl pod únosnou míru. A naopak vznikly přehnaně velké bioplynové stanice, které se musí nakrmit i něčím jiným než odpadními produkty živočišné a rostlinné výroby – což byl jejich původní smysl,“ říká Petr Štěpán.

koníčky: cyklistika, tenis, turistika, lyžování-běžky

oblíbené jídlo: rajská omáčka

+ potěší ho: když funguje rodina a když funguje zdravý selský rozum

– naštve ho: upřednostňování osobních zájmů před zájmy celku

Oslava Den matek v Telči

V neděli 8. května 2016 uspořádala městská organizace KDU-ČSL v Telči společně s Jednotou Orel Telč již tradičně oslavu svátku maminek. Oslava se konala na podiu na náměstí Zachariáše z Hradce.

Na úvod byla přednesena Seifertova báseň v podání členky místního dramatického kroužku a držitelky krajského ocenění za recitace Zdislavy Kadlecové, která sklidila velkolepé ocenění.

Pořadatelé navázali na kladné reakce z oslavy v loňském roce a k vystoupení pozvali krom mažoretek, soubor Mrákotínské baletky. V programu vystoupil kandidát na senátora Michal Stehlík, Vít Kaňkovský (poslanec KDU) a místostarosta Telče Pavel Komín. Druhá polovina programu již patřila vystoupení hudebníků a zpěváků Telčské dechovky, která se tradičně na oslavách podílí.

Doprovodnou akcí byl pro děti skákací hrad, prodej drobných sladkostí a letos poprvé byla akce okořeněná stánkem BESIP, kde Policie CŘ dobrovolníkům nechávala otestovat různé situace a bezpečnostní rizika se kterými se můžeme setkat na silnicích. Nejzajímavější byl trenažér – speciální brýle, simulující vnímání okolí při únavě, po požití alkoholu či omamných látek. Michal Stehlík uspořádal historicko-naučnou procházku náměstím pro děti. Cca 20 dětských účastníků mělo možnost netradičním způsobem nasát trochu historie.

Maminkám byly rozdány růže a perníková srdce a další upomínkové předměty. Oslava sklidila velký potlesk a uznání více než 500 diváků, kteří se v hezkém jarním počasí se přišli podívat. Podle ohlasů občanů v následujících dnech se akce povedla a setkala se s všeobecnou pochvalou.

Krásný Den dětí!

1. červen je dnem dětí. Aktuální doba se důrazem na kariérní úspěch a "výkon" tváří, jakoby dětství bylo jen nějakou přípravou na život. Ale ono už je životem - tak na to nezapomínejme a sami si zkusme zachovávat dětský pohled v poznávání našeho světa. #tiglitt

Začíná čas jahod. Ty české jsou lahodné a čerstvé. Ministerstvo zemědělství přichystalo nové podpory pro pěstitele jahod

Ministerstvo zemědělství letos nabídlo pěstitelům nové typy podpory na jahody pěstované v ekologickém zemědělství a v systému šetrnému k přírodě. Už loni zařadilo jahodník mezi citlivé komodity a ovocnářům na jeho pěstování přispělo částkou téměř 10 tisíc korun na hektar. Cílem je podpořit pěstování tuzemských jahod. 
 

„Na jahody pěstované ekologicky nebo v systému s ohledem na přírodu jsme letos zavedli nové podpory v Programu rozvoje venkova. Zemědělec, který začíná s ekologickým hospodařením, může od nás dostat až 18 tisíc korun na hektar. Pokud již pěstitel hospodaří v režimu ekologického zemědělství, může na hektar dostat téměř 16 tisíc korun. Na hektar obhospodařovaný v systému šetrnému k přírodě můžeme přispět téměř 12 tisíci korunami,“ uvedl ministr Marian Jurečka.

Celková výše podpory v tomto roce bude jasná až podle počtu došlých žádostí. Pěstitelé jahod mohou také získat dotace v rámci investičních podpor Programu rozvoje venkova na nákup speciálních strojů, balících a třídících linek nebo výstavbu fóliovníků a chlazených skladů.

Historik Michal Stehlík, kandidát do Senátu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

web: www.michaldosenatu.cz

facebook: www.facebook.com/michaldosenatu

twitter: www.twitter.com/MichalStehlik

Farní den v Kamenici

Zpráva z farního dne v Kamenici.

Dne 28.5. se v Kamenici uskutečnil již čtvrtý farní den , tentokráte za podpory KDU-ČSL.

Po náročných přípravách došlo k vytouženému zahájení v 15.00  slavnostním přivítáním všech účastníků , obzvláště pak hostů – J.Kaliny s rodinou a P.Piáčka taktéž s rodinou. Tradičně se této akce zúčastnily takřka všechny věkové skupiny z našeho městysu a každý si přišel na své.

Pro děti byly připravené soutěže s krásnými cenami, pro rodiny zajímavé divadlo Bratří Marčíků, starší měli možnost si posedět nebo i zatančit u Kamenické dechovky. Následovala pak produkce křesťanské kapely Pazdeři a večer nás bavila skupina Líchband.

Po celý den byl neustále v plném provozu zapůjčený skákací hrad KDU-ČSL a není divu , vždyť dětí přišlo více jak 120 a každý si chtěl alespoň chvíli zaskákat. Vydanou energii pak bylo možno dodat dle libosti v perfektně připravených občerstvovacích stáncích a každý měl na stole něco sladkého darem od Kamenických maminek .

Tuto velice vydařenou akci jsme ukončili úderem půlnoci a rozešli se spokojeně ke svým domovům.

Dík patří všem kteří se na této akci jakkoliv podíleli a především KDU-ČSL  za finanční příspěvek a zapůjčení skákacího hradu.

S díky

Jan Souček

 

Ochutnávka fotek zde, ostatní na facebooku (jedním kliknutím).

Farní den v Kamenici

Výročí popravy Jana Buly uctili pietou, přednáškou a mší

Jihlava, Rokytnice nad Rokytnou – „Věřím, že můj krátký život nebyl nadarmo. Měl jsem mnoho plánů, ale stačí maličkost, a je po všem,“ napsal večer před svou smrtí 32letý P. Jan Bula. Právě tyto věty citoval u jihlavského památníku monstrprocesů 50. let historik Michal Stehlík v pátek 20. května, v den 64. výročí jeho popravy.

Ve své přednášce v aule Vysoké školy polytechnické, kde ho přivítala prorektorka Alena Štěrbová, Stehlík zdůraznil, že tehdejší Státní bezpečnost vraždu v Babicích využila jako záminku k rozpoutání teroru. Stejně jako čtyři oběti z první vlny poprav byl i Jan Bula popraven za událost, na které se nemohl podílet, protože byl uvězněn už dva měsíce před ní.

Poslanec Kaňkovský navštívil Polnou a nedalekou Věžnici

Ve čtvrtek 19.5. se uskutečnil další z řady poslaneckých dnů, které Vít Kaňkovský pravidelně pořádá v Kraji Vysočina. Tentokrát se soustředil na problematiku podnikatelů i palčivý problém obcí, kterých se týká záměr těžby uranu na Brzkovsku.

Dopolední program se uskutečnil v Polné, kde poslanec Vít Kaňkovský, za doprovodu okresního předsedy KDU-ČSL Petra Piáčka, navštívil dvě místní firmy Mlékárnu Polná spol. s r.o. a HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o. Miloš Kvasnička seznámil poslance s mlékárenským provozem, a v následné diskusi společně s ředitelem mlékárny Václavem Dejmalem hovořili o nutnosti stabilizace výkupní ceny mléka bez větších výkyvů, i o dalších tématech v potravinářství a zemědělské politice.

Prohlídka společnosti HASOFT

Dalším zastavením byla návštěva firmy HASOFT, která vyrábí materiály pro izolace, opravy a sanace betonových a železobetonových konstrukcí, rozpínavé a speciální malty. Tato společnost letos slaví 25 let od svého vzniku a Ivo Řehák, majitel společnosti, poslance provedl nově vystavěnou halou, kterou firma dokázala realizovat vlastním financováním bez jakýchkoliv dotačních titulů.
Při společném obědě Miloš Kvasnička i Ivo Řehák upozornili na stoupající administrativu pro podnikatele i velmi rychlé změny legislativy související s podnikáním, např. zmínili neustále měnící se předpisy týkající se etiket k výrobkům, ale i další zbytečnou byrokracii.

Projekt Ovoce a zelenina do škol: vládou schválená novela umožní školám nakupovat přímo od zemědělců

Podmínky pro poskytování podpory v rámci projektu Společné zemědělské politiky EU nazvaného Ovoce a zelenina do škol upravuje návrh nařízení vlády, který dnes vláda schválila. Projekt má zlepšovat zdravé stravovací návyky dětí a úpravou podporovat prevenci před obezitou. Nově návrh nařízení umožňuje producentům ovoce a zeleniny dodávat produkty přímo školám bez využití distributora ovoce a zeleniny.
 

„Do projektu chceme vtáhnout domácí pěstitele, a proto bylo nutné předefinovat cenové stropy pro jednotlivé ovoce a zeleniny. Školy tak nyní budou moci nakupovat rovnou od zemědělců. Stanovení maximální výše podpory je nutné, aby nedocházelo k situacím, že by někdo žádal o proplacení vyšší ceny,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Díky dodávkám čerstvého ovoce a zeleniny a výrobků z nich mají žáci pestřejší a zdravé svačiny. Projekt ale podporuje i doprovodná opatření, jako jsou tematicky zaměřené exkurze do příslušných podniků, ochutnávky a práce na školním pozemku.

Syndikovat obsah