Oslava Den matek v Telči

V neděli 8. května 2016 uspořádala městská organizace KDU-ČSL v Telči společně s Jednotou Orel Telč již tradičně oslavu svátku maminek. Oslava se konala na podiu na náměstí Zachariáše z Hradce.

Na úvod byla přednesena Seifertova báseň v podání členky místního dramatického kroužku a držitelky krajského ocenění za recitace Zdislavy Kadlecové, která sklidila velkolepé ocenění.

Pořadatelé navázali na kladné reakce z oslavy v loňském roce a k vystoupení pozvali krom mažoretek, soubor Mrákotínské baletky. V programu vystoupil kandidát na senátora Michal Stehlík, Vít Kaňkovský (poslanec KDU) a místostarosta Telče Pavel Komín. Druhá polovina programu již patřila vystoupení hudebníků a zpěváků Telčské dechovky, která se tradičně na oslavách podílí.

Doprovodnou akcí byl pro děti skákací hrad, prodej drobných sladkostí a letos poprvé byla akce okořeněná stánkem BESIP, kde Policie CŘ dobrovolníkům nechávala otestovat různé situace a bezpečnostní rizika se kterými se můžeme setkat na silnicích. Nejzajímavější byl trenažér – speciální brýle, simulující vnímání okolí při únavě, po požití alkoholu či omamných látek. Michal Stehlík uspořádal historicko-naučnou procházku náměstím pro děti. Cca 20 dětských účastníků mělo možnost netradičním způsobem nasát trochu historie.

Maminkám byly rozdány růže a perníková srdce a další upomínkové předměty. Oslava sklidila velký potlesk a uznání více než 500 diváků, kteří se v hezkém jarním počasí se přišli podívat. Podle ohlasů občanů v následujících dnech se akce povedla a setkala se s všeobecnou pochvalou.

Krásný Den dětí!

1. červen je dnem dětí. Aktuální doba se důrazem na kariérní úspěch a "výkon" tváří, jakoby dětství bylo jen nějakou přípravou na život. Ale ono už je životem - tak na to nezapomínejme a sami si zkusme zachovávat dětský pohled v poznávání našeho světa. #tiglitt

Začíná čas jahod. Ty české jsou lahodné a čerstvé. Ministerstvo zemědělství přichystalo nové podpory pro pěstitele jahod

Ministerstvo zemědělství letos nabídlo pěstitelům nové typy podpory na jahody pěstované v ekologickém zemědělství a v systému šetrnému k přírodě. Už loni zařadilo jahodník mezi citlivé komodity a ovocnářům na jeho pěstování přispělo částkou téměř 10 tisíc korun na hektar. Cílem je podpořit pěstování tuzemských jahod. 
 

„Na jahody pěstované ekologicky nebo v systému s ohledem na přírodu jsme letos zavedli nové podpory v Programu rozvoje venkova. Zemědělec, který začíná s ekologickým hospodařením, může od nás dostat až 18 tisíc korun na hektar. Pokud již pěstitel hospodaří v režimu ekologického zemědělství, může na hektar dostat téměř 16 tisíc korun. Na hektar obhospodařovaný v systému šetrnému k přírodě můžeme přispět téměř 12 tisíci korunami,“ uvedl ministr Marian Jurečka.

Celková výše podpory v tomto roce bude jasná až podle počtu došlých žádostí. Pěstitelé jahod mohou také získat dotace v rámci investičních podpor Programu rozvoje venkova na nákup speciálních strojů, balících a třídících linek nebo výstavbu fóliovníků a chlazených skladů.

Historik Michal Stehlík, kandidát do Senátu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

web: www.michaldosenatu.cz

facebook: www.facebook.com/michaldosenatu

twitter: www.twitter.com/MichalStehlik

Farní den v Kamenici

Zpráva z farního dne v Kamenici.

Dne 28.5. se v Kamenici uskutečnil již čtvrtý farní den , tentokráte za podpory KDU-ČSL.

Po náročných přípravách došlo k vytouženému zahájení v 15.00  slavnostním přivítáním všech účastníků , obzvláště pak hostů – J.Kaliny s rodinou a P.Piáčka taktéž s rodinou. Tradičně se této akce zúčastnily takřka všechny věkové skupiny z našeho městysu a každý si přišel na své.

Pro děti byly připravené soutěže s krásnými cenami, pro rodiny zajímavé divadlo Bratří Marčíků, starší měli možnost si posedět nebo i zatančit u Kamenické dechovky. Následovala pak produkce křesťanské kapely Pazdeři a večer nás bavila skupina Líchband.

Po celý den byl neustále v plném provozu zapůjčený skákací hrad KDU-ČSL a není divu , vždyť dětí přišlo více jak 120 a každý si chtěl alespoň chvíli zaskákat. Vydanou energii pak bylo možno dodat dle libosti v perfektně připravených občerstvovacích stáncích a každý měl na stole něco sladkého darem od Kamenických maminek .

Tuto velice vydařenou akci jsme ukončili úderem půlnoci a rozešli se spokojeně ke svým domovům.

Dík patří všem kteří se na této akci jakkoliv podíleli a především KDU-ČSL  za finanční příspěvek a zapůjčení skákacího hradu.

S díky

Jan Souček

 

Ochutnávka fotek zde, ostatní na facebooku (jedním kliknutím).

Farní den v Kamenici

Výročí popravy Jana Buly uctili pietou, přednáškou a mší

Jihlava, Rokytnice nad Rokytnou – „Věřím, že můj krátký život nebyl nadarmo. Měl jsem mnoho plánů, ale stačí maličkost, a je po všem,“ napsal večer před svou smrtí 32letý P. Jan Bula. Právě tyto věty citoval u jihlavského památníku monstrprocesů 50. let historik Michal Stehlík v pátek 20. května, v den 64. výročí jeho popravy.

Ve své přednášce v aule Vysoké školy polytechnické, kde ho přivítala prorektorka Alena Štěrbová, Stehlík zdůraznil, že tehdejší Státní bezpečnost vraždu v Babicích využila jako záminku k rozpoutání teroru. Stejně jako čtyři oběti z první vlny poprav byl i Jan Bula popraven za událost, na které se nemohl podílet, protože byl uvězněn už dva měsíce před ní.

Poslanec Kaňkovský navštívil Polnou a nedalekou Věžnici

Ve čtvrtek 19.5. se uskutečnil další z řady poslaneckých dnů, které Vít Kaňkovský pravidelně pořádá v Kraji Vysočina. Tentokrát se soustředil na problematiku podnikatelů i palčivý problém obcí, kterých se týká záměr těžby uranu na Brzkovsku.

Dopolední program se uskutečnil v Polné, kde poslanec Vít Kaňkovský, za doprovodu okresního předsedy KDU-ČSL Petra Piáčka, navštívil dvě místní firmy Mlékárnu Polná spol. s r.o. a HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o. Miloš Kvasnička seznámil poslance s mlékárenským provozem, a v následné diskusi společně s ředitelem mlékárny Václavem Dejmalem hovořili o nutnosti stabilizace výkupní ceny mléka bez větších výkyvů, i o dalších tématech v potravinářství a zemědělské politice.

Prohlídka společnosti HASOFT

Dalším zastavením byla návštěva firmy HASOFT, která vyrábí materiály pro izolace, opravy a sanace betonových a železobetonových konstrukcí, rozpínavé a speciální malty. Tato společnost letos slaví 25 let od svého vzniku a Ivo Řehák, majitel společnosti, poslance provedl nově vystavěnou halou, kterou firma dokázala realizovat vlastním financováním bez jakýchkoliv dotačních titulů.
Při společném obědě Miloš Kvasnička i Ivo Řehák upozornili na stoupající administrativu pro podnikatele i velmi rychlé změny legislativy související s podnikáním, např. zmínili neustále měnící se předpisy týkající se etiket k výrobkům, ale i další zbytečnou byrokracii.

Projekt Ovoce a zelenina do škol: vládou schválená novela umožní školám nakupovat přímo od zemědělců

Podmínky pro poskytování podpory v rámci projektu Společné zemědělské politiky EU nazvaného Ovoce a zelenina do škol upravuje návrh nařízení vlády, který dnes vláda schválila. Projekt má zlepšovat zdravé stravovací návyky dětí a úpravou podporovat prevenci před obezitou. Nově návrh nařízení umožňuje producentům ovoce a zeleniny dodávat produkty přímo školám bez využití distributora ovoce a zeleniny.
 

„Do projektu chceme vtáhnout domácí pěstitele, a proto bylo nutné předefinovat cenové stropy pro jednotlivé ovoce a zeleniny. Školy tak nyní budou moci nakupovat rovnou od zemědělců. Stanovení maximální výše podpory je nutné, aby nedocházelo k situacím, že by někdo žádal o proplacení vyšší ceny,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Díky dodávkám čerstvého ovoce a zeleniny a výrobků z nich mají žáci pestřejší a zdravé svačiny. Projekt ale podporuje i doprovodná opatření, jako jsou tematicky zaměřené exkurze do příslušných podniků, ochutnávky a práce na školním pozemku.

Obecní slavnosti ve Věžnici

Syndikovat obsah