Budeme na sebe hodní!

Touto větou působil na své spolupacienty v jednom blázinci představitel filmové komedie. Mne tato věta přivedla na myšlenku, že snad dobré vztahy mezi lidmi je možné aplikovat nejlépe v psychiatrickém sanatoriu.

Radní radí.

24.1.1925 bylo v Praze zrušeno vybírání mostného. V roce 2010 se mluví o tom, že nám zavedou silniční daň. Před osmdesáti pěti roky naši předkové uznali, že platit za přejetí z jednoho břehu na druhý je nemravné. Dnes si zaplatíme za celou silnici i s mostem.

Pozvánka na ples do Třeště

Zamyšlení

             Milé sestry, Vážení bratři.
            Opět jsou tu Vánoce. Končí další občanský rok. Každý je něčím zvláštní. V závěru toho letošního jsme si připomínali dvě významná výročí. Dvacáté výročí listopadových událostí roku 1989 a deset let od smrti Josefa Luxe.
            V uplynulých týdnech bylo ve sdělovacích prostředcích oněch 20 let zhodnoceno ze všech stran – všechny klady i zápory té doby. V několika větách chci připomenout, jak touto dobou procházela KDU-ČSL.

Zdokonalovací taneční kurs pro dospělé 2009

Začátkem prosince skončil druhý ročník zdokonalovacího tanečního kurzu pro dospělé, který opět, jako v minulém roce, pořádala Městská organizace KDU-ČSL v Telči.
Kurz, který se skládal celkem z devíti lekcí, vedli taneční mistři Hana a Josef Málkovi z Jihlavy a zúčastnilo se jej celkem 14 párů. Bylo to o 5 párů více než v roce předchozím, takže se zdá, že o zdokonalení v tanci je i v dnešní uspěchané době velký zájem.
Všichni účastníci se připravují, že svoje v potu tváře nabyté taneční dovednosti uplatní v nadcházející plesové sezóně.

Ing. Bohumil Tripal

Africká Tanzanie očima současných misionářů

Začátkem prosince se cca 45 posluchačů v Konviktu sv. Andělů v Telči setkalo s misionáři, kteří od roku 1997 působí ve východoafrickém státě Tanzanie. V dvouapůlhodinové přednášce, kterou pro širokou veřejnost připravila městská organizace KDU – ČSL Telč, vystoupili dva velice živí, sympatičtí a nadšení manželé Baldýnských, ze kterých přímo tryskala životní energie, optimismus a zápal pro jejich působení a pomáhání lidem v Africe.

Pozvánka na přednášku v Telči

V adventním období bychom Vás chtěli pozvat na zajímavou přednášku o horké Africe a o lidech, kteří obětavě pracují pro tamní obyvatele.
Přijďte podpořit jejich úsilí svojí účastí na přednášce!

Přednáška proběhne ve čtvrtek 3.12.2009 od 18 hod. v Konviktu sv. Andělů v Telči. Podrobnosti naleznete v přiložené pozvánce.

Bohumil Tripal
KDU-ČSL Telč

Vzpomínání na události před 20 lety

CANTATE 2009

V sobotu 17. října 2009 proběhla v Polné tradiční přehlídka pěveckých souborů křesťanských písní. Sál Lidového domu se naplnil mládeží, která s vysokým nasazením a hlavně pěkně chválila Pána svoji písní. Atmosféra v sále i v okolí byla výborná a všichni si slíbili, že se za rok opět sejdou. Děkujeme Janu Kasalovi a Radě města Polná, že nad tímto setkáním vzali záštitu.

Vydejte se do Polné na CANTATE DOMINO

Syndikovat obsah