Lidovci chtějí slyšet názory na MHD a veřejnou dopravu v kraji

Jihlava – Dotace do MHD v Jihlavě, propojení systémů veřejné dopravy v kraji anebo trasování vysokorychlostní železnice. I to budou témata diskusního setkání na téma Veřejná doprava na Vysočině. Koná se ve čtvrtek 21. dubna v 17 hodin v Divadle otevřených dveří (DiOD) v Jihlavě. Pořádají ji Mladí lidovci a záštitu nad ní převzal náměstek primátora Jihlavy Jaromír Kalina.

„Téma dopravy se dnes týká vlastně každého a hodně se o něm diskutuje. Chceme si proto hlavně vyslechnout názory lidí, které můžeme přímo na místě konfrontovat s dopravním odborníkem Alešem Kratinou, vedoucím odboru dopravy v Třebíči,“ uvádí okresní předseda KDU-ČSL Petr Piáček, který bude besedu moderovat. Náměstek Kalina doplňuje, že z besedy získané postřehy pak lidovci také mohou zakomponovat do svého programu pro krajské volby.

Jihlavští lidovci se v oblasti dopravy už vyjadřovali například k  lince č. 6 jihlavské MHD nebo k přínosům či rizikům vedení vysokorychlostní tratě přes Vysočinu. Krajští zastupitelé za KDU-ČSL zase podrobili kritice snahu vedení kraje „bránit“ lidem dojíždějícím za prací mimo Kraj Vysočina

Veřejná doprava na Vysočině

Zpravodaj Naše město, Třešť: Slovo starosty, duben 2016

Vážení spoluobčané, milí čtenáři Našeho města,

když se podíváme do kalendáře, uvědomíme si, jak nám ten čas rychle utíká. Čtvrtina roku 2016 je již za námi. A s ní i 55. ročník amatérského divadelního festivalu Třešťské divadelní jaro. Jsem rád, že v letošním roce byla divadelní laťka díky ochotníkům a jejich nastudování jednotlivých děl nastavena hodně vysoko. O úspěch festivalu jste se postarali také vy sami, diváci, když vás přišlo dohromady více než dva tisíce. Takovou diváckou kulisu nám může závidět kterákoli obdobná divadelní přehlídka v naší republice. Jsem rád, že v Třešti máme zájem o kulturní akce, proto také obdobné věci podporujeme z městského rozpočtu. Zároveň bych chtěl poděkovat všem organizátorům z řad zaměstnanců města i zástupců obou našich divadelních souborů za přípravu i zajištění hladkého průběhu přehlídky.

Jak jsem již avizoval v minulém čísle našeho zpravodaje, pracovníci Technických služeb Třešť zahájili jarní strojový úklid ve městě. Bohužel, vše nejde podle toho, jak bychom si představovali. V první polovině měsíce března nám moc nepřálo počasí – bylo deštivo a zároveň tu a tam napadl sníh. To vše odložilo zahájení samotných úklidových prací, se kterými jsme započali až v týdnu před Velikonocemi. Doufám, že v době, kdy si čtete tyto řádky, jsou již téměř všechny místní komunikace ve městě uklizené. Jinak je tomu pravděpodobně na krajských silnicích – zde bude zahájen úklid nejdříve až začátkem měsíce dubna. Zároveň Vám děkuji, že nám pomáháte se samotným úklidem okolo svých nemovitostí a nenecháte se odradit těmi, kteří vyzývají k neuklízení veřejných míst, trávníků či chodníků. Děkuji, že nejste lhostejní a závady na městském majetku na úřad hlásíte. Bez této spolupráce bychom se o problémech ani nedozvěděli, a tudíž bychom nemohli ani rozhodnout o jejich následném řešení.

V Parlamentu jednali odborníci o úskalích opatrovnických řízení a odpovědnosti vůči dětem

Praha – V Poslanecké sněmovně se 8. dubna uskutečnil odborný seminář na téma Rovnost a společná rodičovská odpovědnost: role otců. Seminář, pod záštitou poslance Víta Kaňkovského a europoslance Tomáše Zdechovského, pořádal spolek Cochem.cz.

Odborný seminář představil rezoluci Rady Evropy 2079 i s ní spojené výzvy týkající se české legislativy, změny výkonu profesí účastnících se opatrovnického řízení a především přístup k právům a zájmu dítěte v rodičovském konfliktu.

Hlavním cílem tohoto semináře, kterého se účastnilo na stovku odborníků z řad soudců, zástupců OSPODu, advokátů, psychologů a mediátorů, bylo upevnění platformy pro spolupráci, jejímž výsledkem by měla být změna v průběhu opatrovnického řízení, a to zavedením principů Cochemské praxe v České republice. Právě Cochemský model je založen na vzájemné intenzivní spolupráci těchto zúčastněných profesí.

Boj o účastenství vypukne v první letní den

Brzkov, 12. 4. 2016 – Starostové dotčených obcí a měst spolu se svým právním zástupcem seznámili veřejnost s aktuálním stavem ve věci plánované těžby uranu. Současně předložili vlastní vizi řešení existujícího problému a jednotlivé kroky, jak tuto společnou vizi realizovat. Nadále všichni jednotně trvají na tom, že nebytným předpokladem pro jakékoli řízení je řádný geologický průzkum, který je však nemožný bez schválení nové surovinové politiky ČR. Pokud nebude řízení o rozšíření CHLÚ ukončeno ze strany státního podniku DIAMO do 30.5.2016, budou po 21.6.2016 využity veškeré dostupné právní kroky k ukončení řízení.

Dne 12.4.2016 proběhlo v Brzkově setkání starostů dotčených obcí a měst a jejich společného právního zástupce s veřejností. Záměrem bylo poskytnout veřejnosti informace o aktuálním stavu ohledně možné těžby uranu v lokalitě Obcí Brzkov a Věžnice a Měst Přibyslav a Polná. Veřejnost byla upozorněna zejména na to, že v současné době probíhá proces schvalování nové surovinové politiky ČR. Tato byla projednána vládou ČR dne 3. února 2016 a postoupena Ministerstvu životního prostředí k vyjádření ve lhůtě dvou roků. Do doby konečného rozhodnutí vlády ČR je jakékoli řízení vedené kýmkoli naprosto předčasné, neboť nebytným předpokladem pro jakékoli řízení je řádný geologický průzkum, který je však nemožný bez schválení nové surovinové politiky ČR.

Ministr Mládek dal za pravdu malým obcím z Vysočiny, prověří jimi získané informace

Brzkov, 7. 4. 2016 – Po předcházejících poněkud nešťastných mediálních výstupech zaujal ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek odpovědný postoj k zásadním informacím obcí z okolí Brzkova. Ministr Mládek se již obrátil na ministra životního prostředí se žádostí o potřebné informace a poté bude obce informovat. Z dopisu pana ministra Mládka je zřejmé, že ve věci možné těžby uranu je třeba vyčkat do doby, než o této věci rozhodne vláda ČR.       

Dopisem ze dne 14. března 2016 se obce a města dotčená možnou těžbou uranu obrátila na ministra průmyslu a obchodu a informovaly ho o existenci dalšího dosud před vládou utajeného zájemce o těžbu uranu. Na tento dopis reagoval pan ministr Mládek svým dopisem ze dne 30. 3. 2016. Pan ministr se již obrátil se žádostí o potvrzení těchto informací na ministra životního prostředí. Současně dotčeným obcím slíbil, že je bude po poskytnutí nezbytných informací informovat. Další zcela stěžejní informací pro obce a města je to, že podle pana ministra Mládka je třeba ve věci možné těžby vyčkat na rozhodnutí vlády ČR.

„Jsem rád, že se pan ministra Mládek důkladně seznámil s našimi argumenty a informacemi a dal nám za pravdu, jsem velice rád za tento odpovědný přístup.“ komentuje dopis starosta Brzkova Aleš Bořil. „K těm nešťastným výrokům pana ministra došlo jistě pouze proto, že ještě v té době neměl k dispozici veškeré informace.“ dodává smířlivě Aleš Bořil.

Setkání komunálních politiků Jihlavska za KDU-ČSL se vydařilo

Jihlavsko – Spalovna, odpady či kamenný hospic – i to byla témata neformálního setkání více než 30 starostů, místostarostů a zastupitelů z Jihlavska. Sešli se 29. 3. v Jihlavě, cílem byla výměna zkušeností nestraníků i členů KDU-ČSL i možnost povázání lidovecké komunální, krajské i celostátní politiky.

Poslanec Vít Kaňkovský z Třeště představil, jak to „chodí“ ve sněmovně s tím, že on se soustředí zejména na zdravotnictví a sociální služby - konkrétně mj. na zákaz kouření, protihlukovou vyhlášku, příspěvek na péči či hospicové služby. Informoval o svých cestách po kraji i možnosti poskytnout záštitu nad akcemi. „Budu rád za zpětnou vazbu, protože nejhorší politik je ten ve skleníku,“ řekl.

Kandidát na senátora za Jihlavsko Michal Stehlík nejprve vyzdvihl podporu své manželky, s níž vychovává šest dětí. Připomněl svou vazbu na region a „svá“ témata, v nichž vedle kultury dominuje vzdělání. „Před pár dny byl Den učitelů, ale kdo si na něj veřejně vzpomněl? Zaklínáme se vzděláním budoucí generace, ale zapomínáme na učitele,“ řekl. Jako nezávislý si na KDU-ČSL váží toho, že věci řeší odborně, věcně a s rozumem. „Politika je dnes plná populismu a marketingu. Doba je stále těžší, ale to neznamená nechat se zlákat těmi, kdo „hrají“ na strach,“ doplnil dačický patriot. 

Iráčtí křesťané udělali medvědí službu skutečným obětem válek. Je to ale poučení i pro nás

Podvedeni se ale mohou cítit také ti, kteří jim přímo pomáhali,

Jihlava - Média denně přinášejí stále se měnící informace o iráckých křesťanech, kterým cestu do Česka zprostředkoval Nadační fond Generace 21. Někteří chtějí do Německa, jiní domů. Před jejich přicestováním na Okrouhlík u Jihlavy jsem napsal článek  Iráčtí křesťané by šanci dostat mohli. Přimlouval jsem se v něm za jejich vlídné přijetí, ale psal jsem i to, že bych od nich ocenil snahu o začlenění.

Zodpovědnost za pomoc má ten, kdo ji poskytuje a zprostředkuje, ale i ten, kdo ji přijímá. Z tohoto pohledu část uprchlíků situaci nezvládla a udělala medvědí službu hlavně těm, kteří z válek prchají se snahou zachránit si holý život.

Právem podvedeni se také mohou cítit konkrétní lidé, kteří se zapojili do pomoci těmto uprchlíkům. Do budoucna si svou pomoc zřejmě budou pečlivěji rozmýšlet. Ukázalo se také, že celý proces výběru a přijetí uprchlíků je práce pro zkušený tým odborníků. Oceňuji snahu a nadšení Nadačního fondu Generace 21, ale ani tuto práci nenabídl v potřebném rozsahu.

Ad: ZMAŘENÉ DOTACE: Karta měla být revolucí, zůstala však pouze jízdenkou

To, že Jihlavská karta ztroskotala na ostatních službách mimo MHD, nezní zrovna logické. Ani argument, že v případě rozšíření platebních funkcí bychom nebyli schopni konkurovat platebním kartám bank, neobstojí.  Zatím v Jihlavě nevím o žádné platební kartě, která by mi umožnila vstup do městských institucí či zaplacení služeb poskytovaných městem a zároveň mě nenutila mít další kartu, papírovou účtenku, kartičku nebo čip.

Když chodím pravidelně do Vodního ráje, potřebuji náramek, když jdu platit popelnice, město mi domů pošle složenku, když jdu do bazénu, mám papírovou permanentku, když jdu do knihovny, musím mít další průkazku, moje děti musí mít čip na vstup do školy a oběd, když parkuji ve městě, tak potřebuji drobné nebo o něco vyšší částku musím zaplatit přes mobil.

Smysluplnost karty mohla ukázat pouze její využitelnost v dopravě i ostatních odvětvích. V dnešní době lze připustit, že koncept karty jako takové je nesmysl, a to hlavně kvůli jejímu pomalému zavedení. Ale sdružení služeb například na jeden čip, server, přívěšek, klíč, nebo jako v Estonsku na občanku, dává smysl stále. Jenže to by instituce města musely mít společný systém, ve kterém by bylo jednoduché dohledat, komu patří ten či onen podíl peněz za služby.

Nová adresa okresní kanceláře

Od 1. 4. 2016 má okresní kancelář novou adresu:

Srázná 4837/21, Jihlava, 1. patro.

Kancelář se nachází v areálu Jihlavských teras.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syndikovat obsah