Poslední rozloučení s Mons. Josefem Valeriánem

Odešel člověk přesahující svoji statečností mnohé. Byl dobrým vzorem, správným a rovným chlapem. Ovlivnil spoustu věcí, množství lidí dokázal nakazit svojí přímostí, povzbudit a vést. Děkujeme Bohu za jeho život.

Přijďte se rozloučit s opravdovým hrdinou v nelehké době doby předlistopadové. V sobotu 2. dubna 2016 v 10 hodin v kostele Nalezení sv. Kříže v Moravci.

Okresní předseda Petr Piáček a okresní kancelář KDU-ČSL Jihlava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docent Stehlík vzpomíná na P. Valeriána, který v babickém případě varoval P. Bulu

Heslem kněze, který působil také v Jihlavě, bylo neohnout se a respektovat jiné

Možná symbolicky na slavnost Zmrtvýchvstání Páně v Novém Městě na Moravě zemřel vzácný kněz a politický vězeň 50. a 60. let P. Josef Valerián. V roce 1951 se právě jemu svěřil P. Bula o návštěvě svého spolužáka, kapitána Ladislava Malého. On už o Malém věděl od P. Podveského a Bulu (marně) varoval. Týden po hromadné vraždě sloužil v Babicích mši. Pohřeb bude mít v sobotu 2. dubna v 10 hodin v Moravci.

 „I P. Valeriánovi babická tragédie, zatýkání a procesy zasáhly do života. Byl zatčen 18. srpna 1951 a dva měsíce držen ve vazbě. Naštěstí nebyl zařazen do žádného z procesů jako P. Podveský či P. Bula. Prošel si internační klášter Želiv, poté Hájek u Kladna a v roce 1953 nastoupil k jednotkám PTP na Slovensku. PTP opustil až v roce 1955,“ vysvětluje historik a senátní kandidát KDU-ČSL za Jihlavsko Michal Stehlík, který chystá zevrubnou publikaci k babickému případu, ke kterému má osobní vazby - mj. jeho pradědeček tam „dostal“ 21 let vězení. 

Bylo to velmi vzácný člověk, přesahující svojí statečností hranice kraje i státu. Naše rodina měla tu čest poznat ho osobně. Křtil mého tátu na vojně v Lanžhotě a jezdili jsme za ním na návštěvy,“ přidává svou vzpomínku okresní předseda KDU-ČSL Jihlavsko Petr Piáček.

Radostné velikonoční svátky

Jaromír Kalina: Lidi kupodivu netrápí, že hrozí vysoké zdanění vody

Od příštího roku se má rapidně zvýšit zdanění vody. Zatímco dnes se státu na odvodech, daních a poplatcích z vodného a stočného platí 41 procent, nově by to bylo 47 procent.

Například obce, které dosud braly vodu zdarma z vodojemu z podzemního pramene, budou muset nově za odebranou vodu platit 8 korun – a o tuto cenu pak zvýší vodné.

Novelou vodního zákona se prodraží i provoz čističek, kde se poplatek za kubík vyčištěné vody má zvýšit desetinásobně. Předseda Sdružení oboru vodovodů a kanalizací (SOVAK) František Barák hovoří o agresivním zdanění, které v Evropě nemá obdoby. Vodárenská akciová společnost v roce 2014 státu odvedla 700 tisíc korun, ale v roce 2017 to má být už 9 milionů a v roce 2019 dokonce 12 milionů. A to si tato společnost samozřejmě promítne do ceny vodného. Je s podivem, že lidi to zatím netrápí.

Stát tvrdí, že cílem novely je zlepšení životního prostředí. Ve mně to ale spíš budí dojem, že stát chce dát miliardy na boj se suchem (třeba na stavbu velkých přehrad), a tyto peníze si pak vezme „zpět“ od řadových odběratelů vody. Přitom už teď jsou v Česku poplatky za vodu jedny z nejvyšších v EU. Stáváme se tak lukrativní zemí pro podnikatele vydělávající na odvádění a čištění vod – už teď roční tržby oboru vodovody a kanalizací v ČR dosahují 36,5 miliard korun.

Vysočina: obce bojují proti těžbě uranu

Téma: KDU - ČSL    11.3.2016 18:00    ČT 1    Zpráva    
           

Roman FOJTA, moderátor
--------------------
Dobrý večer. Máme pro vás souhrn dění v regionech, vítejte u něj. Obce v okolí Brzkova bojují proti obnovení těžby uranu na svém území. Dnes se dohodly na dalším společném postupu. Tvrdí, že Česku může hrozit i mezinárodní arbitráž. Obce se chtějí stát účastníky řízení o rozšíření chráněného ložiskového území a chtějí docílit toho, aby se na jejich pozemky těžba už nikdy nevrátila.

Radovan DANĚK, redaktor
--------------------
V těchto místech, kde už se uran v osmdesátých letech těžil, chce stát dál chránit nerostné bohatství a žádá o několikanásobné rozšíření takzvaného chráněného ložiskového území.

Aleš BOŘIL, starosta Brzkova /nestr./
--------------------
Bude to mít negativní dopad na ty vlastníky pozemků, protože oni nejsou účastníci
žádného řízení.

Radovan DANĚK, redaktor
--------------------
Jednají o nás bez nás, říkají rozzlobení starostové a najali si právníka, protože se domnívají, že stát jedná protizákonně.

Josef MÁLEK, starosta obce Věžnice /KDU-ČSL/
--------------------
Oni chtějí tohle území prohlásit jako za chráněné ložiskové území, přestože nebyl na tomto území nikde nikdy žádný průzkum.

Usnesení OV KDU-ČSL Jihlava z 10. 3. 2016

               Usnesení OV KDU-ČSL Jihlava

   ze zasedání konaného dne 10. března 2016

   v Café Etage, Masarykovo náměstí 39, Jihlava

 

OV KDU-ČSL Jihlava volí:

·         návrhovou komisi: K. Křivánek, J. Souček

·         ověřovatele zápisu: M. Prknová

·         zapisovatelku: K. Bartošíkovou

OV KDU-ČSL Jihlava schvaluje:

·         bez připomínek usnesení z rozšířené schůze OV ze dne 6. 2. 2016

·         rozšíření programu o bod 6. Rozpočet okresní organizace KDU-ČSL Jihlava

·         přijetí nového člena MěO Jihlava, Dalibora Duby a Mgr. Marie Fišerové do MO Polná

·         závěrečný rozpočet za rok 2015

·         nový rozpočet na rok 2016

OV KDU-ČSL Jihlava určuje:

·         na rok 2016 výši členského příspěvku na člena 100 Kč

·         patronátům, kteří mají na starost pomoc určeným MO, aby v těchto organizacích dohlédli na uskutečnění VČS a vybrání členských příspěvků

OV KDU-ČSL Jihlava doporučuje:

·         aby předsedové MO svolali do konce dubna 2016 výroční členskou schůzi ve své organizaci

·         postupně vybírat členské příspěvky a nejpozději do konce dubna 2016 je předat na okresní kancelář v Jihlavě

OV KDU-ČSL Jihlava bere na vědomí:

·         informace o senátních volbách

·         informaci krajského tajemníka ke krajským volbám

·         přehled schválených akcí v rámci GF KDU-ČSL Kraje Vysočina

·         informaci, kterou jsme obdrželi z ústředí k EET a kontrolnímu hlášení

OV KDU-ČSL Jihlava podporuje:

·         kandidáta do Senátu doc. PhDr. Michala Stehlíka, Ph.D.

·         kandidáta na post hejtmana Ing. Jaromíra Kalinu

 

                                 Ing. Petr Piáček v.r.

      předseda OV KDU-ČSL Jihlava

Kaňkovský (KDU-ČSL): Slibuji, že panu senátoru Kuberovi zakoupím karton luxusních cigaret

Projev na 42. schůzi Poslanecké sněmovny dne 8. 3. 2016

Dobrý večer. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, milí kolegové, protikuřácký zákon je evergreenem této Sněmovny. To už tady dneska mnohokrát zaznělo. Už tady také zaznělo, že zákon v této podobě je vnímán hlavně jako protikuřácký, a to zejména ze strany médií. S tím asi nic nenaděláme. Ale tak jak už tady kolegyně Pastuchová, prostřednictvím pana předsedajícího, ale i někteří další, bych se rád zmínil i o některých dalších aspektech tohoto zákona.

Na začátek ještě taková malá glosa. Tento zákon je takovým nesmiřitelným bojem mezi těmi, kteří by rádi o něco více přispěli k právu nekuřáků, proti těm, kteří naopak velmi tvrdošíjně a zarputile chrání práva kuřáků. S tím nic nenaděláme. Tak to v životě chodí. Ale pevně doufám, že přes ten zarputilý boj se nakonec v té změti pozměňovacích návrhů dobereme k výslednému konci a tento zákon - a z mého pohledu potřebný zákon - nakonec schválíme.

Přesto si troufám tvrdit, že v těchto zdech se s tímto zákonem stejně nesetkáváme naposledy. Když tak a to bez prostřednictví možná přes éter poslouchám názory pro mě ale jinak velmi váženého senátora pana Kubery, tak jsem přesvědčený o tom, že v těchto zdech se s tímto zákonem ještě setkáme. Nechci být špatným prorokem.

Ale kdyby se to náhodou nestalo, tak tady veřejně slibuji, že panu senátorovi zakoupím, a to teď bude z úst lékaře znít velmi nehezky, karton velmi luxusních cigaret.

Jaromír Kalina: Pro každého z nás je to zkouška hodnot

Krajský lídr KDU-ČSL se pro Katolický týdeník vyjádřil k integraci iráckých křesťanů

Jihlavský rodák a redaktor Katolického týdeníku (KT) Aleš Palán přinesl reportáž o počátku integrace iráckých křesťanů v Jihlavě. Se svolením redakce části jeho textu přetiskujeme.

„Ahoj, jak se maté? Ja dobže.“ I když se křesťanští uprchlíci už začali na Okrouhlíku u Jihlavy učit česky, hlásku „ř“ ještě vyslovit neumějí. Za prvními utečenci z Iráku dorazila další skupina. (…) Iráčané začali s výukou češtiny a zároveň absolvují přijímací procedury. Kromě toho pořádá Multikulturní centrum kurzy věnované společenskému a kulturnímu začlenění. Tématem jsou zvyky, nákupy, hygiena... (…) V improvizovaném bazárku mohli vybrat oblečení, které jim věnovali dárci. Nechybí ani hračky pro děti. Malý kluk bere do ruky plyšáka a radostně ho vyhazuje ke stropu.

(…)

Oznámení

V pátek 26. února 2016, po dlouhé těžké nemoci, zemřel dlouholetý předseda KDU-ČSL ve Velkém Beranově, dobrý člověk, Jan Kourek.

Se svoji manželkou Marií vychoval pět dětí. Nebyly mu lhostejné ani věci veřejné. Než onemocněl, pracoval jako technik u Silnic v Jihlavě.

S Janem Kourkem se rozloučíme, a za jeho život poděkujeme, v sobotu 5. března 2016 v 10 hodin v kostele ve Vysokých Studnicích, kde bude také na místním hřbitově uložen.

 

Jane, Zdař Bůh.    

 

Okresní organizace KDU-ČSL Jihlava

 

 

Zpravodaj Naše město, Třešť: Slovo starosty, březen 2016

Vážení spoluobčané, milí čtenáři Našeho města,

když se dívám na zahradu a vidím kvetoucí sněženky a další jarní květiny, říkám si, byla letos zima, nebo nebyla? Podle kalendáře ano. Ale opravdová zima podle obrázků pana Lady nebo taková, jakou ji známe z minulých let, nikoli. Pokud se stav počasí nezmění, budu rád, pokud se nám podaří uklidit největší nečistoty po proběhlé zimní údržbě do Velikonoc – ty jsou v letošním roce nezvykle brzy, koncem března. Chtěl bych Vás požádat, pokud budou na uklízených místech jednotlivých silnic přenosné dopravní značky se zákazem zastavení v tu kterou konkrétní dobu, respektujte je. Je zbytečné volat na neukázněné řidiče policii nebo vše řešit jiným způsobem. Každý chceme mít u svých nemovitostí uklizeno a pořádek. V případě, že se rozhodnete tu svoji část ulice, kde bydlíte, uklidit sami, pracovníci technických služeb, tak jako v minulosti, tyto smetené zbytky posypu odvezou – pokud ne, zavolejte, prosím, na technické služby nebo na radnici a požádejte o odvoz konkrétních „smetků“.  

Poslední únorový týden se uskutečnilo jednání zastupitelů. Na programu bylo několik zajímavých bodů, o kterých se Vás pokusím informovat. Podařilo se nám odsouhlasit prodej osmnácti bytových jednotek v bytovém domě Berunka. Podle již dříve uzavřených smluv toto nebylo možné, ale protože se změnila pravidla tehdejšího poskytovatele dotace – ministerstva pro místní rozvoj – vázající se na dobu pro převod bytů, mohli jsme, po uhrazení kupních cen, tyto prodeje realizovat. Pokud se podaří uzavřít všechny odsouhlasené smlouvy o převodu vlastnických práv, budeme řešit ještě posledních dvanáct bytů. Vše by mělo být vypořádáno do konce roku 2019.

Syndikovat obsah