Nový lídr Jaromír Kalina: Je čas na změnu, kraj není firma ani bokovka

Strana, která nemění program, dává důraz na rodinu a zdravý rozum. To je KDU-ČSL. Teď s novým lídrem: Jaromírem Kalinou.

Jaromíre, proč jste se rozhodl více veřejně angažovat?

Každý určitě zažil v životě situace, kdy se necítil komfortně. Bezmoc a beznaděj nejsou dobrým východiskem, mohou být ale impulsem. Třeba na jaře 1989 mi bývalý režim jako „absíkovi" neumožnil být blízko umírající mamince. Cítil jsem bezmoc, ale snažil jsem se nemít nenávist vůči konkrétním lidem. Po listopadu 1989 jsem pracoval ve sklářství a pivovarnictví a od píky jsem se vypracoval až k vedoucím pozicím. Přitom jsem stále cítil a na vlastní kůži zažil, že se společnost nevyrovnala s dědictvím komunismu a „vekslácké" privatizace. Tam někde vznikla nedůvěra k politice, které jsem se nechtěl poddat. Proto jsem se rozhodl pokusit ve svém okolí měnit věci k lepšímu.

A proč jste se rozhodl vstoupit do KDU-ČSL?

Jsem hrdý, že jsem křesťan. A KDU-ČSL je rozumná strana, prověřená řadou poctivých lidí v „terénu" Vysočiny. Pro mne to tak byla logická a jediná možná varianta.

Co byste jako hejtman Vysočiny chtěl změnit?

Kraj má dobrý lidský potenciál. Chybí mu ale třeba lepší propojení jednotlivých druhů dopravy. Ve zdravotnictví a sociální oblasti chceme pomocí motivačních stipendií řešit nedostatek lékařů a sester a vybudovat kamenný hospic, začleněný do stávající sítě hospicových služeb. Ve školství odmítáme experimenty typu inkluze, chceme větší propojení škol a firem. Hodláme vytvořit víc částečných úvazků, abychom usnadnili rodičům návrat po mateřské. Klíčový je lepší boj proti suchu podporou přirozeného zadržování vody v krajině, posilováním stávajících zdrojů, jako je třeba obnova přivaděčů z Jiřinského a Jedlovského potoka pro nádrž Hubenov. Proti vylidňování venkova prosazujeme větší dotace pro obce v rámci Programu obnovy venkova. Chceme se zasadit o podporu zemědělství s rovnováhou živočišné a rostlinné výroby. A v neposlední řadě chceme kraj lépe připravit na případné zvýšení migrace.

Jaký máte názor na kontroverzní témata jako uran, úložiště, vysokorychlostní trať a další?

...

Pokračování rozhovoru: http://reklama.denik.cz/reklama/novy-lidr-jaromir-kalina-je-cas-na-zmenu-kraj-neni-firma-ani-bokovka-20160923.html