Oběť komunistických represí Josef Toufar

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
25. únor měl dlouhá léta přízvisko vítězný. Komunisté si tak připomínali převrat, který poválečné Československo v roce 1948 nasměroval od demokratického zřízení ke komunistické totalitě. Zatímco přesně o dva roky později v roce 1950 komunisté slavili, tak ve státním sanatoriu v Legerově ulici zemřel kněz Josef Toufar. Toho umučili příslušníci Státní bezpečnosti, když se z něj snažili vytlouct přiznání, že hýbal během kázání křížem na oltáři a oklamal tak věřící, kteří o samovolném pohybu mluvili jako o číhošťském zázraku. Právě v Číhošti si lidé připomněli o víkendu mučednickou smrt faráře Toufara. Na místě natáčel Petr Palovčík.

Petr PALOVČÍK, redaktor
--------------------
Za zpěvu modliteb vyšel poutní průvod z Ledče nad Sázavou do Číhoště krátce před 9. hodinou ráno.

...

Tomáš ZBĚCHOVSKÝ, pořadatel poutě
--------------------
Připomenout i dnešní společnosti, že tady byl nějaký režim, kterej potíral jak víru, tak potíral vlastně svobodu slova a ...

David JAROLÍMEK, účastník pouti
--------------------
Musíme se ze svý historie poučit, protože jinak se bude opakovat. Procesy, holocausty a tak.

Petr PALOVČÍK, redaktor
--------------------
Svěřili mi důvody organizace poutě pořadatel Tomáš Zběchovský a její účastník David Jarolímek. Do Číhoště jsme došli ve chvíli, kdy začínala mše. Mše probíhala na faře. Místnosti, chodby, schodiště i dvůr návštěvníci zcela zaplnili. Následovala prohlídka obce, míst, které mučedník dobře znal. Účastníci mluvili o výjimečné osobnosti faráře Toufara.

osoba
--------------------
Na něm obdivuju hlavně tu věrnost, kterou zachoval.

Petr PALOVČÍK, redaktor
--------------------
Ale i o důležitosti a výjimečnosti místa.

osoba
--------------------
Ono se z tý Číhoště stává postupně opravdu takový, bych řekl, poutní místo. A ty lidi, jak se tady jakoby s hrdostí sjíždějí.

Petr PALOVČÍK, redaktor
--------------------
Účastníci stále mluvili o tajemství pohybu kříže a o nesmyslné brutalitě bývalého režimu, která zabila dobrého člověka.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Odbila reportáž Petra Palovčíka. A další podrobnosti o Josefu Toufarovi teď přidá autor jeho životopisu Miloš Doležal, který ho charakterizuje následovně.

Miloš DOLEŽAL, autor životopisu o Josefu Toufarovi
--------------------
Josef Toufar byl knězem neformálním, řekl bych otevřeným. A také mužným. Tam je podstatné to, že on pocházel z hospody z Arnolce číslo popisné 1. A to už o mnohém svědčí. To znamená vyrůstal uprostřed lidí, o lidech si nedělal žádné iluze, neměl taky žádné bariéry mezi lidmi. Takže takový byl Toufar. Samozřejmě k tomu bych ještě připočítal jeho nesmírný organizační talent, schopnost oslovovat mladé lidi. A také být prakticky nápomocen. On moc nemluvil, nebyl to takový ten moralista, který káže jenom, nebo který žije na faře jako ve svém hradě, ale spíš s těmi lidmi žil. Žil jejich věrnost, on, jak jsem říkal, byl z hospody a ze statku, takže práce se neštítil, lidem pomáhal na poli, když někdo potřeboval třeba přivézt pytel brambor, tak sundal sako a šel. Takže, jak říkám, byl to člověk takto jaksi praktický. A otevřený v tom slova smyslu, že nevytvářel žádná církevní nebo katolická ghetta, ale naopak on, to je jedna věta z jeho dopisu, když přišel do Zahrádky: "Jsem farář všech." To znamená nedělal rozdíly mezi věřícími, nevěřícími, evangelíky nebo katolíky. Pro něj ta celá obec byla vlastně farností. A jim chtěl sloužit.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Jeho popularitě mnozí připisují i výsledek ve volbách, když v roce 1947 v těch Zahrádkách vyhráli místo komunistů lidovci. Čili dá se říct, že už tehdy aspoň částečně byl pro KSČ nepohodlnou osobou? Člověkem, který vadil její propagandě?

Miloš DOLEŽAL, autor životopisu o Josefu Toufarovi
--------------------
No, určitě. Jednak, bych řekl, Toufar se tam po válce angažoval v těch prvních poválečných volbách za lidovce. On objížděl ty mítinky a promlouval. A druhá věc je, že po válce v Zahrádce založil sdružení katolické mládeže, které čítalo kolem 300 mladých lidí. A s nimi organizoval různé akce, besedy, ochotnická divadla, výlety, přednášky a tak dále, tancovačky. A to vadilo samozřejmě místním komunistům. Protože takové množství mladých lidí na, v tom regionu jdoucích za takovou osobností, kněžskou osobností, to strašně vadilo. Oni tam založili Svaz mládeže, ale ten umíral, odumíral, tam chodilo asi 5, 6 lidí, kdežto katolíci pod vedením Toufara vzkvétali. Takže samozřejmě ano, Toufar vadil.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Asi proto pak na nátlak komunistů přeložili do Číhoště. A tam se stalo to, čemu se říká číhošťský zázrak. Co přesně o něm víme?

Miloš DOLEŽAL, autor životopisu o Josefu Toufarovi
--------------------
Dodnes je to vlastně takovým tajemstvím, záhadou. Tam je potřeba ještě říci, že Josef Toufar si vlastně tu Číhošť vybral sám. Ano byl, ten politický tlak na jeho přeložení ze Zahrádky byl masivní, velký, Zahrádečáci za něj bojovali za svého faráře, ale nepodařilo se to. A Josef Toufar si vybírá tedy Číhošť. Tam se hned vlastně zabydluje a stává se taky přirozenou součástí té vesnice. No, a k 11. prosinci 1949, byla to tedy třetí neděle adventní a při dopolední bohoslužbě, při kázání Josefa Toufara, už vlastně ve finále toho jeho kázání, kdy on vlastně shrnoval to, co předtím řekl, ukázal takhle svou levou rukou z kazatelny na svatostánek, na oltář, ale přitom se samozřejmě díval do lodi, do kostelní lodi a pronášel slova něco v tom smyslu, zde ve svatostánku je náš Spasitel, že. A při těchto slovech se třikrát podivuhodně rozkýval oltářní dřevěný křížek a zůstal zkroucen a vychýlen. Toufar to neviděl, stalo se to za jeho zády a z kostela to vlastně vidělo 20 svědků. Různého věku i různého sociálního zázemí.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
No, a jak vy si vlastně ten jev vysvětlujete? Třeba komunisté měli svoji verzi takového humbuku na věřící. Co si o něm myslíte vy, co třeba o něm říká církev, pokud něco říká?

Miloš DOLEŽAL, autor životopisu o Josefu Toufarovi
--------------------
Tak, tam se stalo to, že Josef Toufar chtěl, aby se to nějakým způsobem vyšetřilo. Samozřejmě probíhalo legální vyšetřování příslušníků SNB nejdříve v tom prosinci. Ty ohledávali místo, nic podezřelého tam nenašli, našli jenom zaprášený dřevěný křížek zkroucený. A Josef Toufar si samozřejmě tu otázku kladl, co se to stalo. Nenazýval to zázrakem, ale tušil, že je to něco nadpřirozeného. Chtěl, aby vznikla církevní komise, aby v ní byl biskup Pícha, opat Tajovský a tak dále a aby se to pořádně prošetřilo. Samozřejmě k tomu nedošlo, do téhle situace prudce vpadá Státní bezpečnost a Toufara unáší a snaží se ho pak ve Valdicích vlastně donutit ke lživému doznání. Já jsem si dlouhá léta myslel, že šlo o provokaci Státní bezpečnosti.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Už si to nemyslíte?

Miloš DOLEŽAL, autor životopisu o Josefu Toufarovi
--------------------
Skutečně po prozkoumání veškerých archivních materiálů, setkal jsem se i s několika příslušníky Státní bezpečnosti, po setkávání s pamětníky, kteří tehdy byli svědky toho úkazu a tak dále jsem nabyl dojmu, že to jednak neudělal ani Josef Toufar, ani nikdo z farníků a ani, že to nebyla provokace Státní bezpečnosti.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Čili jste věřil těm svědkům, kterých bylo hodně a mnoho z nich vlastně přežilo natolik, že jste s nimi mohl mluvit? Že oni všichni viděli totéž?

Miloš DOLEŽAL, autor životopisu o Josefu Toufarovi
--------------------
Ano, oni toto ...

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Že to nebyla nějaká davová psychóza?

Miloš DOLEŽAL, autor životopisu o Josefu Toufarovi
--------------------
Ano, oni to dokonce pak, to je taky zvláštní, že těch 19 svědků, ten jeden, ten dvacátý, to byl mladý kluk, kterému matka zakázala, aby se k tomu přiznával, tak všech těch 19 svědků i před státním komunistickým prokurátorem Čížkem to potvrdili. To je jedna věc. Druhá věc je, Státní bezpečnosti se tam nepodařilo ani ten mechanismus zkonstruovat. A třetí věc, jak sami estébáci tvrdili, oni neměli žádný důkaz proti Toufarovi, ani neměli žádnou teorii. A teprve až postupně vlastně ji vytvářeli. O tom svědčí i ten průběh Toufarova vyšetřování, ten měsíc toho brutálního vyšetřování ve Valdicích.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Říká náš rozhlasový kolega a autor životopisu Josefa Toufara Miloš Doležal. A teď vám ukážeme cestu, ne tedy duchovní, ale fyzickou, aspoň v autě po hlavním městě.

ČRo Plus | 25.2.2014 | 17:10 | Pořad: Den podle… | Téma: KDU - ČSL