Okresní konference KDU-ČSL - 24.5.2003

V sobotu 24. května 2003 se konala v hotelu Gustav Mahler v Jihlavě okresní konference KDU-ČSL, která zakončila maraton okresních konferencí v kraji vysočina. Na úvod přivítal přítomné a hosty: Ing. Jana Kasala a JUDr. Jiřího Karase, předseda br. Antonín Holub. Předseda Antonín Holub přednesl zprávu o činnosti okresní organizace. Byl potěšen, že na konferenci mohl přivítal zástupce dvou místních organizací, které přešly pod Okresní organizaci KDU-ČSL Jihlava. Jedná se o místní organizaci Kněžice, kterou na konferenci zastupovali Ing. Josef Kalčík a Josef Kubín a místní organizaci Věžnice, zastoupenou Ing. Josefem Málkem a Jaroslavem Kuncem.
Všichni vystupující se shodli na tom, že by se měla křesťansko-demokratická politika prosazovat tak, jak je to formulováno ve stranickém materiálu “Křesťansko-demokratická politika pro 21.století”.
Na konferenci byl zvolen patnáctičlenný výbor. Předsedou se stal opět Antonín Holub a místopředsedy Ing. Václav Kodet a Ing. Josef Novák. Delegáti navrhli JUDr. Jiřího Karase na kandidáta do primárních voleb pro volbu do Evropského parlamentu.
V závěru konference delegáti přijali jednomyslně usnesení.