Představení kandidáta do krajských voleb: ZDISLAVA SOUČKOVÁ

ZDISLAVA SOUČKOVÁ (3. 5. 1972) z Kamenice u Jihlavy je vdaná, má tři syny a dvě dcery a vnučku. Vystudovala sociální a charitativní práci na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Celý profesní život pracuje v Oblastní charitě Jihlava, nyní jako zástupkyně ředitele. V Kamenici působí v sociální komisi městyse, je členkou Orla a aktivně se podílí na dění ve farnosti, mj. vede dětskou scholu i scholu Pazdeři.

V její práci ji trápí hlavně nedostatečné financování sociálních služeb, které neumožňuje dostatečně zabezpečit materiálně technický rozvoj služeb (auta pro terénní služby, rehabilitační a kompenzační pomůcky) a adekvátně odměnit pracovníky za jejich náročnou práci. „Důležité je, aby v sociální oblasti pracovali lidé se srdcem na dlani, kteří by neviděli jen to, že ten člověk potřebuje umýt, obléct a pomoct s jídlem, ale aby se k němu uměli i lidsky chovat, popovídat si s ním a vnímat jeho potřeby. Charita není McDonald, aby všem „sázela“ to samé,“ říká usměvavá žena.

koníčky: zpěv, tanec, lyžování a cestování – zvlášť motocyklové s manželem na Yamaze Frazer

oblíbené jídlo: tatarský biftek

+ potěší ji: když se každé ráno ve zdraví probudí a když večer celá rodina uléhá v pořádku

– naštve ji: lidská hloupost