První mše svatá katolické rodiny křesťanských uprchlíků v ČR

Ždírec, 31.1.2016 – Katolická rodina křesťanských uprchlíku slavila svou první mši svatou v České republice. Po mnoha letech nejistot, pronásledování a útrap mohla katolická rodina prožít svou účast na mši svaté beze strachu. Stalo se tak v kostele svatého Václava v malé obci Ždírec nacházející se nedaleko Jihlavy. Jménem všech farníků je na začátku mše osobně přivítal duchovní správce farnosti páter Jan Ladislav Novák, který mší svatou celebroval.

Po mnoha letech strávených v obavách o svůj život mohla katolická rodina křesťanských uprchlíků v poklidu prožít svoji první mši svatou v České republice. Stalo se tak v malém kostelíku svatého Václava ve Ždírci nedaleko Jihlavy. Celou rodinu na začátku mše svaté jménem farnosti přivítal duchovní správce páter Novák, ten neskrýval radost nad tím, že se rodina se dvěma malými dětmi dostala do bezpečí na území naší vlasti.

Pro posouzení rozsahu pronásledování křesťanů na území dnešní Sýrie a Iráku je třeba uvést, že toto co do počtu obětí přesahuje rozsah pronásledování prvních křesťanů římským impériem na začátku letopočtu. „Tito naši křesťanští bratři a sestry pro nás mohou být vzorem věrnosti křesťanské víře, tito všichni byli ve své domovině vystaveni nebezpečí smrti, a to pouze pro svou víru, pouze pro to, že jsou křesťany.“ uvedl páter Novák. Je namístě dodat, že Islámský stát má zcela jasno, jak s křesťany „naložit“, otce rodiny by zavraždili, matku znásilnili a děti zotročili.  Je děsivé, že toto je realita 21. století.

 

Katolická uprchlická rodina si do Ždírce našla cestu díky odhodlání místních farníků, kteří jim chtějí pomoci. Duší pomoci je místní farnice, která sama vychovává s manželem své tři děti, ale pomoc křesťanským uprchlíkům vnímá jako samozřejmost. „Tito lidé přišli o vše, kromě jejich životů neměli nic, ale díky pomoci se dostali do bezpečí.“ vysvětluje.

„Až při samém osobním kontaktu s rodinou si člověk uvědomí, jak jsou nám podobní, a jak pekelná i úsměvná je ona jazyková bariéra. Oboustranně bychom si toho chtěli tolik říct, avšak neznalost stejného jazyka nás přiváděla do legračních a úsměvných okamžiků, kdy jsme jako farníci marně na svých mobilech „googlili“ arabsko-české slovníky a pomocné aplikace, avšak většinou bezúspěšně a tak zvítězil obyčejný lidský úsměv, podání ruky nebo kývání hlavou … Až s tlumočníkem, který s námi poobědval a poseděl odpoledne při kávě a zákusku, bylo víc prostoru pro bližší seznámení.“ dodala další z farnic.

Na příští týden je plánována schůzka  farníků a všech, kteří by rodině s dvěma malými dětmi mohli pomoci. Vše je však zatím na začátku a situace je nyní hektická a mění se každým dnem. Pomoc může spočívat v poskytnutí finančních prostředků, nebo pomoci se zařizováním návštěv úřadů, lékaře atd. Pomoc může představovat i to, že někdo vezme rodinu uprchlíků do ZOO, na výlet, nebo je třeba pozve k sobě domů na oběd.

Práce a starostí čeká všechny, kteří chtějí rodině pomoci, mnoho. Toto vše je však vyváženo pohledem do dětských očí dvouleté holčičky a jejího tříletého bratra, v naději, že jim poskytneme lepší budoucnost, než násilí a válkou zmítanou rodnou zem a uprchlický tábor. To je něco, co se nedá slovy popsat a co je a bude největší odměnou za pomoc této rodině.

Mgr. et Bc. Luboš Kliment, ždírecký farník

kontakt: kliment@akkliment.cz,

tel: 776233879