Skauti bez lilie v Jihlavě

Osudy českého skautingu – to jsou české dějiny „v malém“. Skauti byli nežádoucí pro nacisty i komunisty, třikrát se ocitli „mimo zákon“, a vždy museli volit strategii přežití. Nebyla jednotná, oddíly a jejich členové se rozhodovali sami za sebe. Ve filmu Skauti bez lilie se v rozhovorech s pamětníky soustředíme na obnovu Junáka v roce 1968, na nucené sloučení s komunistickým pionýrem, na život v „husákovském“ dvacetiletí. Co je pro skauting důležité? Nakolik bylo možné vést skautský oddíl bez symbolů, bez kroje, v soustavném utajování? Mohly být uchovány skautské myšlenky v pionýrském oddílu? To jsou některé z otázek, které jsme kladli pamětníkům.

Dokument se  bude promítat v jihlavském Kině Dukla 15. 6. od 17:00.  Snímek je dlouhý přibližně 50 minut a po samotném promítání  máme naplánovanou debatu. Podle předběžných jednání by se za tvůrce filmu a za Skautský institut měl debaty účastnit br. Miloš Říha - Šípek a za skautské pamětníky by měla hovořit ses. Jana Pfeifferová - Janka (*1931), bývalá náčelní kmene dospělých Junáka a zároveň aktérka filmu. Do debaty by se samozřejmě mohl zapojit každý svým dotazem, názorem či připomínkou.

Kapacity sálu jsou limitované, v případě zájmu si, prosím, rezervujte lístek pod odkazem: http://bit.ly/skautiBezLilie . Vstupné na promítání bude mít spíše symbolický charakter a bude činit 50 Kč. 


 

Trailer:
https://www.youtube.com/watch?v=fgEXu1xhPxA

Více o filmu:
http://www.skautskyinstitut.cz/film/

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif