Spor o uran se protahuje, minimálně o další rok

Brzkov, 30.8. 2016 – Na základě žádosti státního podniku DIAMO v řízení o rozšíření chráněného ložiskového území poskytlo Ministerstvo životního prostředí tomuto žadateli rok času navíc na přípravu podkladů. Ať si nikdo nemyslí, že za rok změníme názor, kontruje brzkovský starosta.

V rámci řízení o rozšíření chráněného ložiskového území vydalo Ministerstvo životního prostředí usnesení, kterým do 30.6.2017 prodloužilo DIAMU lhůtu pro doložení podkladů do spisu. K prodloužení lhůty pro doložení dokladů došlo na základě žádosti DIAMA ze dne 15.6.2016.

„Je třeba si uvědomit, v jaké pozici se DIAMO nachází díky nízkým cenám uranu na světových trzích a zejména díky postoji místních občanů a samospráv k této otázce.  Proto pokud bych na věc nahlížel čistě z pohledu DIAMA a jeho situace, tak se jedná o správný krok, který jim dává rok času navíc.“ vysvětluje situaci Mgr. Kliment

Základ pro dosavadní úspěšný postup vidí starosta Brzkova Aleš Bořil ve společném postupu dotčených obcí a měst na základě memoranda z roku 2014. Toto memorandum pro budoucnost bez uranu podepsali zástupci Obcí Věžnice a Brzkova, Měst Polná a Přibyslav a spolku Naše budoucnost bez uranu z.s. A dále také v tom, jak místní lidé vnímají celou věc a neváhají svůj nesouhlas s možnou těžbou veřejně vyjádřit. „Asi těžko někomu popíšu, kolik času a úsilí jsme společně s ostatními starosty a zastupiteli celé věci věnovali, ale bez podpory místních obyvatel bychom nemohli být úspěšní.“ uvádí brzkovský starosta a závěrem dodává: „Ať si nikdo nemyslí, že bychom za ten rok změnili na těžbu uranu názor, i nadále chceme být účastníky řízení ve věcech těžby a s těžbou nesouhlasíme a nikdy souhlasit nebudeme.“

Vzhledem k zájmu veřejnosti o tuto problematiku plánují dotčená obce a města na přelom října a listopadu 2016 veřejnou debatu, kde hodlají seznámit veřejnost a případně i zástupce médií s aktuálním stavem věci  a s kroky, které již byly učiněny a také s plány a výhledem na rok 2017.

 

Mgr. et Bc. Luboš Kliment

společný právní zástupce Obce Brzkov, Města Polná, Města Přibyslav a Obce Věžnice

kontakt: kliment@akkliment.cz,

tel: 776233879