Usnesení OV KDU-ČSL Jihlava-prosinec

Usnesení OV KDU-ČSL Jihlava

ze zasedání konaného dne 8. prosince 2016

v Nocturno, Jihlava

OV KDU-ČSL Jihlava volí:

·         návrhovou komisi: Jaromíra Kalinu, Antonína Holuba

·         ověřovatele zápisu: Magda Vaňková

·         zapisovatel: Petr Piáček

OV KDU-ČSL Jihlava schvaluje:

·         bez připomínek usnesení per rollam ze dne 7. 11. 2016

·         přijetí nového člena MO Telč-Ing. David Kolář

·         navýšení rozpočtu na senátní volby o částku 40 000Kč

OV KDU-ČSL Jihlava vyzývá:

·         místní organizace k uskutečnění výročních členských schůzí do 15. 3. 2017

OV KDU-ČSL Jihlava stanovuje:

·         termín okresní konference v Kamenici u Jihlavy na 1. dubna 2017

OV KDU-ČSL Jihlava bere na vědomí:

·         politickou informaci poslance Víta Kaňkovského, Jaromíra Kaliny a Petra Piáčka

OV KDU-ČSL Jihlava navrhuje a doporučuje:

·         výběr členských příspěvků pro rok 2017 ve výši: pracující 200 Kč, důchodci a studenti 100 Kč

OV KDU-ČSL Jihlava blahopřeje:

·         Jaromíru Kalinovi k jeho blížícím se narozeninám

OV KDU-ČSL Jihlava děkuje:

·         Kateřině Bartošíkové za dosavadní práci a přeje jí vše dobré v jejím dalším osobním životě

 

                                     Ing. Petr Piáček

      předseda OV KDU-ČSL Jihlava