Vladislav Hynk: Uplynulý rok hodnotím jako velmi úspěšný

Dvě otázky položila redakce Jihlavských listů na začátku nového roku 2014 starostům měst na Jihlavsku. Jedním ze starostů, kteří odpovídali, byl i Ing. Vladislav Hynk, starosta města Třešť. Jeho odpovědi, které vyšly v pátečním vydání (3.1.2014) Jihlavských listů, si můžete přečíst níže v nezkrácené podobě.  

1. Jak byste zhodnotil z vašeho pohledu rok 2013?
Uplynulý rok hodnotím jako velmi úspěšný.
Z pohledu města se nám podařilo realizovat mimo jiné projekty týkající se zateplení mateřské školy, domu dětí a mládeže nebo domů s pečovatelskou službou. Před letními prázdninami jsme realizovali výstavbu nových 30-ti parkovacích míst na sídlišti, v závěru roku jsme dokončili výstavbu inženýrských sítí pro 15 rodinných domů. A v průběhu letošního jara dokončíme rekonstrukci ul. Partlicova.
Dále jsem rád, že se v roce 2013 strana, jejíž jsem členem, a to KDU-ČSL, dostala opět po předčasných volbách do Poslanecké sněmovny. A dále jsem rád za to, že po dlouhé době v poslaneckých lavicích zasedl i Třešťák, a to pan doktor Vít Kaňkovský.

Jako pozitivní vnímám i to, že je v Třešti spoustu dobrovolníků, kteří se podílejí na organizaci různých akcí a za to jim všem musím co nejsrdečněji poděkovat.

2. Co pozitivního očekáváte od roku 2014?
Pro rok 2014 máme v Třešti připravené další projekty, jejichž realizace snad potěší. Čeká nás rekonstrukce veřejného osvětlení, chodníků a silnice v ulicích Květná, Šeříkova a Vrchlického. V případě získání dotací budeme pokračovat v projektech zateplování – a to víceúčelovou budovu, objekt staré polikliniky či dokončení rekonstrukce domu dětí a mládeže. Stranou nezůstane ani zpracování územního plánu. Bude zahájena výstavba koupaliště na Malvínách. A je toho mnohem více, podrobnosti jsou uvedeny ve schváleném rozpočtu města na letošní rok.
V rodinném životě si přeji, stejně jako to přeji všem ostatním, pohodu a zdraví. Rodina je dle mého názoru to nejdůležitější, co člověk, kromě zdraví má.