Zasedání OV KDU-ČSL Jihlava - 1.4.2004

Dne 1.4.2004 se v Jihlavě uskutečnilo zasedání Okresního výboru KDU-ČSL Jihlava. Nejvíce se zde diskutovalo na téma volby v roce 2004 a to z důvodu toho, že se v letošním roce uskuteční volby do Evropského parlamentu, Zastupitelstva kraje Vysočina a v obvodu Jihlava také senátní volby. V senátních volbách za KDU-ČSL kandiduje současný senátor Mgr. Václav Jehlička.

 

  Usnesení OV KDU-ČSL Jihlava

Ze zasedání konaného dne 1.4.2004 v zasedací místnosti krajské kanceláře KDU - ČSL,
Masarykovo nám.51, Jihlava

Zahájení OV KDU – ČSL

Volba návrhové komise ve složení :
Ing. Josef Málek, Václav Husták
Volba ověřovatele zápisu
:
Ing. Václav Kodet
Zapisovatelka:
Iva Jakubíčková

OV KDU-ČSL Jihlava schvaluje :

  • Schválení programu zasedání OV KDU – ČSL
  • Kontrolu minulého usnesení
  • Hospodaření OO KDU-ČSL Jihlava za rok 2003
  • Rozpočet OO KDU-ČSL Jihlava na rok 2004
  • Termín příštího zasedání OV KDU-ČSL Jihlava rozšířené o předsedy MO, v termínu 27.května 2004 od 16:00 hod.
  • Přijetí nových členů v MO KDU-ČSL Ždírec: Hana Strnadová, Marie Klimentová, Luboš Kliment.
  • Kandidáta do senátních voleb pana Mgr. Václava Jehličku.
  • OV KDU-ČSL Jihlava bere na vědomí :

    OV KDU-ČSL Jihlava upozorňuje:

     OV KDU-ČSL Jihlava vyzývá:

     MO KDU-ČSL nahlásit požadavky na podepsané tiskopisy obsazení volebních komisí pro obce, kde není MO KDU-ČSL (KDU-ČSL může obsadit okrskové volební komise ve všech obcích, kde se bude volit)

     Antonín Holub v.r.
     předseda OV KDU – ČSL

    • MO KDU-ČSL, že poslední den k nahlášení členů a náhradníků do okrskových volební komisí pro volby do EP je 10.květen 2004. Návrhy budou předány starostovi obce na podepsaných tiskopisech předsedou OV.
    • Politickou informaci
    • Informaci z kraje
    • Seminář ”Evropský Parlament českým pohledem”, který proběhne v sobotu 3.dubna 2004 v DKO Jihlava – viz. pozvánka
    • Informaci k volbám do ZK
    • Informaci k volbám do EP