Zpravodaj Naše město, Třešť: Slovo starosty, duben 2016

Vážení spoluobčané, milí čtenáři Našeho města,

když se podíváme do kalendáře, uvědomíme si, jak nám ten čas rychle utíká. Čtvrtina roku 2016 je již za námi. A s ní i 55. ročník amatérského divadelního festivalu Třešťské divadelní jaro. Jsem rád, že v letošním roce byla divadelní laťka díky ochotníkům a jejich nastudování jednotlivých děl nastavena hodně vysoko. O úspěch festivalu jste se postarali také vy sami, diváci, když vás přišlo dohromady více než dva tisíce. Takovou diváckou kulisu nám může závidět kterákoli obdobná divadelní přehlídka v naší republice. Jsem rád, že v Třešti máme zájem o kulturní akce, proto také obdobné věci podporujeme z městského rozpočtu. Zároveň bych chtěl poděkovat všem organizátorům z řad zaměstnanců města i zástupců obou našich divadelních souborů za přípravu i zajištění hladkého průběhu přehlídky.

Jak jsem již avizoval v minulém čísle našeho zpravodaje, pracovníci Technických služeb Třešť zahájili jarní strojový úklid ve městě. Bohužel, vše nejde podle toho, jak bychom si představovali. V první polovině měsíce března nám moc nepřálo počasí – bylo deštivo a zároveň tu a tam napadl sníh. To vše odložilo zahájení samotných úklidových prací, se kterými jsme započali až v týdnu před Velikonocemi. Doufám, že v době, kdy si čtete tyto řádky, jsou již téměř všechny místní komunikace ve městě uklizené. Jinak je tomu pravděpodobně na krajských silnicích – zde bude zahájen úklid nejdříve až začátkem měsíce dubna. Zároveň Vám děkuji, že nám pomáháte se samotným úklidem okolo svých nemovitostí a nenecháte se odradit těmi, kteří vyzývají k neuklízení veřejných míst, trávníků či chodníků. Děkuji, že nejste lhostejní a závady na městském majetku na úřad hlásíte. Bez této spolupráce bychom se o problémech ani nedozvěděli, a tudíž bychom nemohli ani rozhodnout o jejich následném řešení.

V poznámce se vrátím ještě k únorovému zastupitelstvu města s výzvou Vám všem. V nejbližší době musíme na jednání zastupitelstva projednat rozpočtový výhled – ten je jedním z nástrojů finančního hospodaření města. Sestavuje se zpravidla na 2 až 5 let a obsahuje souhrnné základní informace o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Kvalitně zpracovaný rozpočtový výhled je také podkladem pro zpracování návrhu rozpočtu města. V současné době má Třešť zpracovaný rozpočtový výhled na roky 2015–2017. Jak jsem již napsal, dokument bude obsahovat i investiční výdaje. Rád bych Vás všechny vyzval, zda byste se mohli zamyslet nad tím, co v Třešti chybí a mohlo by být v nejbližší době realizováno. Zároveň Vás požádám, zda byste mohli své nápady doručit do konce dubna na radnici v písemné podobě, nebo přímo na můj e-mail (hynk@trest.cz).

Začátek roku bývá v řadě obcí a měst spojen s kácením vzrostlé zeleně mimo les. Nejinak tomu je i v letošním roce v Třešti. Chtěl bych ale všem připomenout, že ne všechny kácené stromy jsou v majetku města a že o jejich kácení tedy město nerozhoduje. Stromy, které kácí město, nejdříve posuzuje příslušná komise rady města. Jedná se ve většině případů o stromy, které jsou napadené nějakou nemocí nebo trpí ztrátou stability. Mnohdy si necháváme pro potvrzení správnosti našeho rozhodnutí zpracovat posudky na konkrétní strom. Dále se vše dostává na jednání rady města a následně v Třešti i našich místních částech rozhoduje stavební úřad (na úseku životního prostředí). Funguje tak určitá kontrola, která by měla zabránit zbytečnému kácení. Během letošního roku (předpokládám na podzim) bude následně provedena náhradní výsadba nových stromů.

Vážení čtenáři, užijte si prosluněný začátek jara! Myslete na radost a na zázrak probuzení přírody, se kterým přibývající sluníčko usilovně pomáhá. Přeji Vám, ať z tohoto probouzejícího se života načerpáte novou sílu a optimismus do dalších dnů.

 

Vladislav Hynk, starosta města