Zpravodaj Naše město, Třešť: Slovo starosty, květen 2014

Vážení spoluobčané, milí čtenáři Našeho města!

Před několika dny jsme prožili velikonoční svátky, oproti loňskému roku s  relativně dobrým počasím, a už je tu měsíc květen! I díky dobrému počasí se nám již podařilo město uklidit od zimního posypu a připravit na jaro.

V  dubnu se uskutečnila dvě jednání rady města a v závěru také zastupitelstvo (ale to až po odeslání mého dnešního příspěvku). Na obou zmiňovaných radách města jsme řešili především věci majetkové. Jednou z  nich je bezúplatný převod prostoru po finančním úřadu ve víceúčelové budově. Celý převod, který rada města doporučila ke schválení, ale musí rozhodnout až zastupitelé. Možná si vzpomínáte, před časem jsme se jako město o tyto prostory ucházeli i v rámci veřejné soutěže. Následně jako vítěz byly vybrány naše technické služby s nabídkou 3 mil. Kč. I díky jednání s ministerstvem financí a následně i generálním ředitelstvím finančního výboru se nám podařilo vyjednat možnost bezúplatného převodu na město (a tím i ušetření 3 mil. Kč) s podmínkou využití ve veřejném zájmu. Pokud se nám tedy podaří převod dotáhnout do konce, rádi bychom do nově nabytých prostor přesunuli městskou knihovnu (stejně musíme z důvodu značné opotřebovanosti stávajících zakoupit nové regály na knihy). A nynější prostor knihovny bychom následně nabídli například ke komerčnímu pronájmu. 

Když jsme u těch nemovitostí, pokusím se Vám nastínit jednu z možných variant (o které čím dál více uvažuji) budoucího využití školy na náměstí. Koncem února jsem navštívil paní ředitelku NPÚ se sídlem v Telči, aby se vyjádřila k  případné budoucnosti školy – zde mi bylo sděleno, že je pro zástupce památkové péče nepřijatelné objekt zbourat. Je ale možné se s nimi bavit o zateplení objektu, výměně oken i dveří atd. Již před časem jsem vedl několik jednání s paní ředitelkou naší ZUŠ, která mi sdělila, že by ráda rozšířila stávající prostory, které škola využívá (a to mimo jiné z důvodu chybějících prostor pro výuku tanečního či výtvarného oboru, tak i chybějící učebny pro výuku souborů … a je toho mnohem více). Dále jsem již před cca půl rokem oslovil projektanty, kteří nám zpracovávají územní plán, zda by nepřišli s nějakým novým pohledem na objekt bývalé školy na náměstí. Před časem mě překvapili s názorem, jakou funkci by do tohoto objektu umístili. Přiznám se Vám, že mě samotného tím zaujali a musel jsem si to nechat nějakou dobu uležet v hlavě.  A co tedy navrhli? Přišli s tím, že by bylo dobře do cca třetiny objektu umístit prostory radnice (potažmo celého městského úřadu). Když jsme o tom následně diskutovali, našli jsme další využití – ať již přesunutí infocentra (to návštěvníci pravidelně hledají na radnici), dále by prostory v  přízemí mohly být komerčně pronajaty (např. cukrárna s kavárnou), nesmíme zapomenout na prostor pro zabezpečení obsluhy náměstí při tradičních akcích během roku. A poslední třetina by mohla být poskytnuta betlémářům na vystavení společného betléma vyřezávaného při tradičních letních Dřevořezáních, dále se otevře prostor pro vhodný způsob pocty třešťskému rodákovi Ottu Šimánkovi, čili Panu Tau (zde by mohl být prostor především pro děti). Asi Vás napadne i problém s nedostatkem parkovacích míst v centru – ten bych rád řešil výstavbou nového parkoviště v ul. Selská a také ul. Na Hrázi (v části blíže křižovatce u „elektry“). Nyní si necháváme zpracovat studii provozních nákladů, realizaci přesunů bychom museli řešit s  pomocí dotací (např. unijních, kde ale nejsou známá zaměření). A jaký je Váš názor? Prosím, napište mi nebo mi ho sdělte osobně. Budu Vám za jakýkoli názor vděčný. Silně vnímám, pokud nezačneme s  opravou v  dohledné době, budeme řešit čím dál tím větší problémy – možná i statické. Dalším projektem, který intenzivně připravujeme, je výstavba přírodního koupacího biotopu v  lokalitě Malvíny. Po vyřešení všech náležitostí s  koupí předmětných pozemků začínáme projektovat. Moje představa je – a doufám i reálná – že se během léta pokusíme vše naprojektovat a získat potřebná povolení se stavbou. Na podzim bych rád vypsal výběrové řízení na dodavatele stavebních prací, s tím, že dokončení realizace 1.  etapy by mělo být ukončeno na jaře roku 2015, tak abychom se mohli již v příštím roce v Třešti bezproblémově koupat ve veřejném koupališti s vodními atrakcemi. Pokud budete chtít o projektu zjistit více, podívejte se na webové stránky města www. trest.cz.  Bylo by toho jistě mnohem více, co bych mohl dnes napsat, protože se právě rozeběhla stavební sezóna. Všem, kterým během roku zkomplikujeme stavebními aktivitami v jednotlivých ulicích život, se omlouvám a doufám, že následně budete s výsledkem spokojeni. Druhou květnovou neděli si připomeneme Den matek. Vzpomeňme si tedy na naše maminky a poděkujme jim, že díky nim (ale samozřejmě i  otcům) jsme na světě. A i přesto, že se současná doba tváří, že je velmi individualistická, rodina je tím základem, tím hnízdem, kde, když už nemáme nic jiného, máme své pevné vazby.

Hezký květen přeje 

Vladislav Hynk
starosta města
hynk@trest.cz